Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΑΕ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 29/11, συνάντηση εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών και του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. Ως ΠΕΑΕ είχαμε ζητήσει αυτή τη συνάντηση προκειμένου να ενημερώσουμε την ομοσπονδία για ζητήματα και αιτήματα των αδιόριστων εκπαιδευτικών, τρέχοντα και στρατηγικά, καθώς για τη διερεύνηση της δυνατότητας δυναμικών κινητοποιήσεων για το σύνολο των εκπαιδευτικών.

Καταθέσαμε στους εκπροσώπους της ομοσπονδίας κείμενο με περιγραφή της κατάσταση που βιώνει αυτή τη στιγμή το σύνολο των αδιόριστων εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα τοποθετηθήκαμε στα εξής:

1. Μείωση και ουσιαστική κατάργηση των μόνιμων διορισμών στο δημόσιο σχολείο και πρόσληψη μειωμένου, σε σχέση με άλλα χρόνια, αριθμού ελαστικά εργαζόμενων, που, όμως, είναι εμφανές ότι καλύπτουν πραγματικά κενά στα δημόσια σχολεία. Επαναλάβαμε το αίτημά μας για μόνιμους μαζικούς διορισμούς και κατάργηση της ελαστικής εργασίας

2. Επιδείνωση των συνθηκών εργασίας των αναπληρωτών κανονικού και μειωμένου ωραρίου αφού φέτος είναι αντιμέτωποι με τις περικοπές μισθών αντίστοιχες με αυτές των μόνιμων εκπαιδευτικών, με τη μη καταγραφή της προϋπηρεσίας ως μόρια κατάταξης στους πίνακες, ως μόρια διορισμού, αλλά και ως μόρια στο μισθολογικό κλιμάκιο, το ενδεχόμενο εφαρμογής για πρώτη φορά 8μηνης σύμβασης (έγγραφο που έχει σταλεί ως οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Παιδείας) και βέβαια την ποινικοποίηση της άρνησης αποδοχής πρόσληψης με 2ετή αποκλεισμό από τους πίνακες. Ζητήσαμε από την ομοσπονδία να υιοθετήσει τα αιτήματά μας για αύξηση μισθών, καμία αλλαγή προς το χειρότερο στις συμβάσεις των αναπληρωτών και μετατροπή των συμβάσεων των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου σε συμβάσεις κανονικού ωραρίου (κατάργηση της σχέσης εργασίας μειωμένου χρόνου),άρση της ρύθμισης για διετή αποκλεισμό, πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

3. Καθεστώς εργασίας με μπλοκ παροχής υπηρεσιών των εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ. Τονίσαμε στην ομοσπονδία ότι πρέπει να αντιδράσει άμεσα και δυναμικά, προκειμένου αυτό να μην επεκταθεί, αλλά και να μην εφαρμοστεί

4. Εμπαιγμός των συναδέλφων που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα διορισμού και έπρεπε να είναι διορισμένοι εδώ και τρία χρόνια. Τονίσαμε ότι το Υπουργείο, ακολουθώντας συνολικά την πολιτική της αδιοριστίας εμπαίζει τους συναδέλφους αυτούς και δε δεσμεύεται ότι θα τους διορίσει με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και καμία προοπτική νέων διορισμών. Ζητήσαμε από την ομοσπονδία παράλληλα με το αίτημα για μόνιμους διορισμούς με βάση τις πραγματικές ανάγκες να τονίζει και το θέμα της άμεσης πρόσληψης των διοριστέων συναδέλφων των προηγούμενων χρόνων

5. Στα πλαίσια συνολικής καταγγελίας του ν. 3848/2010 εκφράσαμε πιο συγκεκριμένα την πλήρη διαφωνία μας με τη λογική του φακέλου προσόντων που στην πραγματικότητα θα ισχύει ως νέος τρόπος διορισμού. Αναφερθήκαμε δε στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στην εσκεμμένη, κατά τη γνώμη μας, ανοχή του Υπουργείου στη λειτουργία σεμιναρίων από ιδιωτικούς φορείς που υπόσχονται παιδαγωγική επάρκεια έναντι χρηματικού αντίτιμου. Ζητήσαμε από την ομοσπονδία εκτός της έκδοσης καταγγελίας να πιέσει το Υπουργείο ώστε να εκδοθεί επίσημη συνολική ανακοίνωση μη αναγνώρισής τους

6. Μαρασμός της ειδικής αγωγής μέσω του κλεισίματος ειδικών σχολείων και πλήρους υποβάθμισης της παράλληλης στήριξης, των τμημάτων ένταξης και συνολικά των υποδομών. Σταθήκαμε στο γεγονός ότι η ειδική αγωγή στελεχώνεται κατά βάση από αναπληρωτές, οι οποίοι δεν έχουν και δυνατότητα άμεσου διορισμού τους στην ειδική αγωγή, αφού δεν ορίζονται καν οργανικά κενά. Ως εκ τούτου πρέπει να απαιτηθεί ο άμεσος καθορισμός οργανικών θέσεων και οι μόνιμοι διορισμοί με βάση τις ανάγκες της ειδικής αγωγής. Εκφράσαμε την ανάγκη η παράλληλη στήριξη, όπως και οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του σχολείο, να γίνεται με χρηματοδότηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και όχι του ΕΣΠΑ. Για άλλη μια φορά δε επισημάναμε την έλλειψη δημόσιου φορέα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής

7. Στην εποχή του ΔΝΤ και του Μνημονίου η κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, η φορομπηξία, η ανεργία και η φτώχεια απαιτούν συνολικές απαντήσεις και δυναμικές κινητοποιήσεις για την ανατροπή τους. Πέραν της σημασίας άμεσων απεργιακών κινητοποιήσεων με διάρκεια και δυναμική, πέραν της σημασίας πολύμορφων κινητοποιήσεων που πρέπει να γίνουν από τον κλάδο, προτείναμε στην ομοσπονδία και τη διερεύνηση δημιουργίας δικτύων αλληλεγγύης και στήριξης του συνόλου των συναδέλφων που είναι άνεργοι και έχουν οικονομικά προβλήματα, Στην κατεύθυνση αυτή ζητήσαμε οι τοπικές ΕΛΜΕ να μπορούν και να καλύπτουν πολιτικά και συναδέλφους αδιόριστους που φέτος είναι άνεργοι. Μία τέτοια αρχή θα μπορούσε να γίνει με το ζήτημα της άρνησης πληρωμής του χαρατσιού της ΔΕΗ

Οι μόνιμοι συνάδελφοι δήλωσαν ότι κατά βάση τα αιτήματά μας είναι κοινά. Δεσμεύτηκαν ότι σε ενδεχόμενη συνάντησή τους με φορείς του Υπουργείου Παιδείας θα σταθούν και θα τονίσουν τα αιτήματά μας σε σχέση με το μισθολογικό ζήτημα, τη σύμβαση και την άρση του διετούς αποκλεισμού, με έμφαση κυρίως στα προβλήματα που δημιουργεί αυτή στους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου. Στα πλαίσια της διεκδίκησης για μόνιμους μαζικούς διορισμούς, θα τονίσουν την ανάγκη για άμεσο διορισμό των συναδέλφων που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα διορισμού. Θέλουμε να σημειώσουμε εδώ τη διαφωνία που εκφράστηκε από τον εκπρόσωπο της ΠΑΣΚ σε σχέση με τους συναδέλφους που είναι εκτός του 60 και 40%, αν και η ομοσπονδία έχει εκφράσει θέση για όλους μέσα από απόφαση της συνέλευσης προέδρων. Τέλος, για το ζήτημα του δικτύου αλληλεγγύης και της πολιτικής κάλυψης και των συναδέλφων που δεν εργάζονται αυτή τη στιγμή, μας είπαν ότι είναι θέμα που πρέπει να το δουν οι κατά τόπους ΕΛΜΕ. Σχετικά δε με τις κινητοποιήσεις ειπώθηκε ότι θα μπορούσε να γίνει ένας από κοινού σχεδιασμός για κινητοποιήσεις που θα προτάσσουν ζητήματα της αδιοριστίας. Σε αυτό εμείς απαντήσαμε ότι τα ζητήματα είναι κοινά και όσα βιώνουν οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί βιώνουν ήδη ή θα βιώσουν και οι μόνιμοι συνάδελφοι και για αυτό δε θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός, αλλά πρόταγμα κάποιων αιτημάτων ανάλογα τη συγκυρία. Τέλος, εκφράσαμε την ανάγκη η ομοσπονδία να ασχοληθεί πιο ουσιαστικά και ενεργά με τα προβλήματα των αδιόριστων εκπαιδευτικών εντός και εκτός του δημόσιου σχολείου

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

1Η ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ. ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ(πατησίων) 10.30 πμ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ


Æ γιατί ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ, μας επέβαλαν πραξικοπηματικά μια κυβέρνηση «οικονομικής χούντας». Μια κυβέρνηση μαύρου μετώπου με ακροδεξιούς και έναν τραπεζίτη να καταρτίζει τον προϋπολογισμό του 2012: προϋπολογισμός ληστείας, φτώχιας και εξαθλίωσης για τον εργαζόμενο, τον άνεργο και το φτωχό!

Æ γιατί η απεργία αυτή δεν είναι η ετήσια «εθιμοτυπική απεργία» που προκηρύσσεται, όταν ψηφίζεται ο προϋπολογισμός. Είναι και για το προϋπολογισμό του 2012, τον προϋπολογισμό εφαρμογής της δανειακής σύμβασης. Είναι η πρώτη απεργία ενάντια στην κυβέρνηση Παπαδήμ(ι)ου, που ήρθε να κάνει «τη βρόμικη δουλειά»: μειώσεις μισθών, εφεδρεία- απολύσεις στο Δημόσιο, μείωση επικουρικών συντάξεων, λεηλασία του εφάπαξ, ιδιωτικοποιήσεις παντού, περικοπή ακόμη μεγαλύτερη των κοινωνικών δαπανών…

Æ γιατί μας λένε ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα», αν «αποδώσουν αυτά που έχουν ήδη πάρει». Τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «πέτυχαν» να αυξήσουν το δημόσιο χρέος μέσα σε ένα χρόνο κατά 25 δις ευρώ! «Πέτυχαν», τη μείωση των μισθών και την εκτίναξη της ανεργίας στο 1.000.000!

Æ γιατί νέα μέτρα «δεν προβλέπονταν», αλλά για το 2013-2014 ήδη προωθούν επιπλέον μέτρα ύψους 7 δις ευρώ…!

Æ γιατί μας εκβιάζουν για την 6η δόση ενώ είναι γνωστό ότι αυτή θα πάει στην εξυπηρέτηση του χρέους! Δηλαδή μας δανείζουν για να τα ξαναπάρουν στο πολλαπλάσιο!

Æ γιατί το «σκληρό ευρώ» για το οποίο μας ζητούν να θυσιαστούμε, και από τη ζώνη του οποίου αν φύγουμε μας απειλούν ότι μας περιμένει η «πλήρης καταστροφή», δεν είναι τίποτα άλλο από την επιβολή της μόνιμης λιτότητας και εκμετάλλευσης των λαών σε όφελος των ευρωπαϊκών πολυεθνικών και τραπεζών και της ελληνικής ελίτ του κεφαλαίου και η προώθηση των συμφερόντων της σύγχρονης γερμανικής αυτοκρατορίας στην Ευρώπη.

Æγιατί ενώ μας έλεγαν ότι για την κρίση φταίνε οι «τεμπέληδες έλληνες», το «μεγάλο δημόσιο» και το «κακό το ριζικό μας», τώρα που όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει το χρέος, φαίνεται ότι δεν είναι παρά η τεράστια κρίση του συστήματος και αυτή η πολιτική εφαρμόζεται για να την φορτώσουν στους λαούς.

Æγιατί πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που εκφράστηκε πανελλαδικά με χιλιάδες εργαζόμενους και νέους, στην απεργία στις 19-20 Οκτώβρη και στις 28 Οκτώβρη κατά τη διάρκεια των παρελάσεων, ενάντια στην απογοήτευση και τη μοιρολατρία που προσπαθούν να επιβάλλουν στο λαό. Για να υπερβούμε την υπονομευτική πρακτική του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Æ γιατί μπορούμε να νικήσουμε! Με πανεργατικό απεργιακό αγώνα, καταλήψεις, διαδηλώσεις. Οι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν το δικαίωμα στη δουλειά και τη ζωή με αξιοπρέπεια! Αυτό το αποδεικνύει περίτρανα το κίνημα ενάντια στα χαράτσια που έχει πάρει τις διαστάσεις πολιτικής ανυπακοής, οι καταλήψεις στα γραφεία της ΔΕΗ, οι απεργίες και οι καταλήψεις σε διάφορους χώρους δουλειάς και η ηρωική απεργία των εργατών της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ.

Æ γιατί ΤΩΡΑ πρέπει να μπει το ζήτημα της ανατροπής της κυβέρνησης των ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ, της διαγραφής του χρέους, της ρήξης με ευρώ και την ΕΕ. Για να περάσουν στο δημόσιο οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας, με εργατικό έλεγχο, χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ οι εργαζόμενοι. Για να πάρουμε πίσω τον κλεμμένο πλούτο και να δοθούν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με αξιοπρεπείς συλλογικές συμβάσεις. Για να ανατραπεί η επίθεση και να επιβληθούν κατακτήσεις, σε όφελος της εργατικής τάξης και της κοινωνικής πλειοψηφίας.

ΠΑΛΛΑΪΚΟΣ- ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

ΕΞΩ Η ΤΡΟΙΚΑ ΕΕ-ΔΝΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


*** Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα είμαστε στο πανό του Συντονισμού των δασκάλων Π.Ε. και των ΕΛΜΕ

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

Όλοι και όλες στον 3ήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου και στη μεγαλειώδη πορεία της 17ης Νοέμβρη. Να γίνει η οργή μας ποτάμι που θα τους πνίξει.


Ο τριήμερος εορτασμός του Πολυτεχνείου με κορυφαία ημέρα τη 17η Νοέμβρη δεν είναι μία απλή επέτειος. 38 χρόνια το τριήμερο του Πολυτεχνείου φαντάζει επίκαιρο και ο καθένας μπορεί αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσα στο βασικό σύνθημα του Νοέμβρη για ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 38 χρόνια μετά το σύνθημα αυτό δεν περιμένει τον Νοέμβρη για να ακουστεί. Ακούστηκε στις πλατείες κάθε πόλης αυτής της χώρας, είναι κεντρικό σύνθημα σε κάθε απεργία, συνταράσσει κάθε κινητοποίηση εργαζόμενων και νεολαίας. Γιατί σήμερα, όταν οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν καταβαραθρωθεί, όταν η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο, όταν ο κόσμος ψάχνει τα σκουπίδια για ένα κομμάτι ψωμί, όταν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια κλείνουν, όταν η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση βάλλεται από παντού, όταν βιώνουμε την καταστολή στη δουλειά, στο δρόμο, στην απεργία, όταν η χώρα κυβερνάται από μία μη εκλεγμένη κυβέρνηση συνεργασίας αυτών που την ξεπουλάν στις τράπεζες, αυτών που αναβιώνουν τον αγκυλωτό σταυρό, αυτών που αποτελούν συνέχεια των δολοφόνων των αγωνιστών του ’73, του ’80 κ.ο.κ., το ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ δεν είναι σύνθημα του παρελθόντος, αλλά ανάγκη του παρόντος


Κι αν απέναντι στη μαύρη εφταετία την ελπίδα γέννησαν οι καθημερινοί αγώνες τόσων ανθρώπων που αψήφησαν τα ξερονήσια και τα κρατητήρια, αν τη νίκη έφεραν οι αγώνες των φοιτητών που αγκαλιάστηκαν από όλον τον λαό, η αναλογία στο σήμερα δεν είναι δύσκολο να γίνει… Απέναντι στη βαρβαρότητα των πολιτικών της Τρόικα και των δανειακών συμβάσεων την ελπίδα γεννούν οι εκατοντάδες χιλιάδες που όλο το προηγούμενο διάστημα ξεχύθηκαν στους δρόμους, που έβαλαν αναχώματα στην αντιλαϊκή πολιτική με τις μεγάλες απεργίες και τις καταλήψεις, με τα δίκτυα συλλογικής αυτοοργάνωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Τη νίκη θα τη δώσει, λοιπόν, ο παλλαϊκός ξεσηκωμός! Παλλαϊκός ξεσηκωμός ενάντια στο νέο πραξικόπημα, στη νέα κυβέρνηση κοινωνικής καταστροφής, ενάντια στο χρέος τους, τις τράπεζές τους και τις συμφωνίες τους.

Ο δρόμος είναι δικός μας, η νίκη είναι στο χέρι μας.

( την Πέμπτη προσυγκέντρωση 3μ.μ. στην πλ. Κλαυθμώνος στο πανό του συντονισμού Π.Ε.-ΕΛΜΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ «ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ-ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ» Επιτροπή σωματείων, κινήσεων, συνελεύσεων

Καμία «ψήφο εμπιστοσύνης» στη συγκυβέρνηση των τραπεζιτών

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΗ 6 ΜΜ.

Οι πιο ακραίες και επιθετικές ομάδες του τραπεζικού κεφαλαίου, με επικεφαλής έναν άνθρωπο των τραπεζών, έναν τραπεζίτη με «κύρος» ορίστηκαν πραξικοπηματικά, να κυβερνήσουν και να «διασώσουν» τη χώρα.

Τρομοκρατημένοι από τον λαϊκό ξεσηκωμό, τον κίνδυνο ανατροπής των βάρβαρων πολιτικών τους, από την επίδρασή που θα είχε σε όλη την Ευρώπη, έτρεξαν πανικόβλητοι να ανασυγκροτήσουν το αστικό-μνημονιακό μπλοκ με την παρέμβαση ντόπιων και ξένων θεσμικών και εξωθεσμικών παραγόντων και την συνδρομή ακόμη και της ακροδεξιάς.

Η κυβέρνηση των τραπεζιτών και του κεφαλαίου είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των μνημονιακών κομμάτων Ν.Δ. ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, του μαύρου νεοφιλελεύθερου μνημονιακού πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου που ενισχύθηκε και με άλλες πρόθυμες δυνάμεις για τις ανάγκες της «ευρωπαραμονής».

Αποστολή της «προσωρινής» συγκυβέρνησης είναι, η «μόνιμη» πρόσδεση και υποταγή της χώρας, του λαού και των εργαζομένων στο άρμα των μόνιμων μνημονίων κηδεμονίας και λεηλασίας, η διασφάλιση της άμεσης και απαρέγκλιτης εφαρμογής των αποφάσεων της Συνόδου κορυφής της ΕΕ με νέα δανειακή σύμβαση και νέο πιο σκληρό Μνημόνιο φτώχειας, ανεργίας και ύφεσης.

Οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι άνεργοι, τα λαϊκά στρώματα δεν εγκλωβίζονται από τις «κραυγές σωτηρίας», δεν δίνουν καμία ψήφος εμπιστοσύνης, καμία περίοδο «χάριτος» στη μαύρη συγκυβέρνηση των μνημονίων. Δεν εφησυχάζουν, συνεχίζουν και κλιμακώνουν τους αγώνες τους για να ακυρώσουν τους καταστροφικούς σχεδιασμούς και τις κατεδαφιστικές μνημονιακές πολιτικές τους.

Κατεβαίνουμε στους δρόμους και στις πλατείες, κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας, τις καταλήψεις, τις απεργίες, τις αντιστάσεις μας ενάντια στα χαράτσια για να ανατρέψουμε αυτούς και τις πολιτικές τους.

Όλοι στη συγκέντρωση την ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΗ στις 6 μμ στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ κατά της ψήφου εμπιστοσύνης της μαύρης συγκυβέρνησης των τραπεζιτών, των βιομηχάνων και του κεφαλαίου.

Συνεχίζουμε Ή ΑΥΤΟΙ Ή ΕΜΕΙΣ

Να ανατρέψουμε την συγκυβέρνηση των τραπεζιτών και των νέων μνημονίων

Ρήξη με το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Οθωνος & Αμαλίας) ΔΕΥΤΕΡΑ 14/11, 6μμ.

ΟΛΜΕ: 2ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 15/11/2011

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κηρύσσει 2ωρη στάση εργασίας (12 - 14.00 και 14.00 – 16.00) στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ την Τρίτη, 15/11/2011 για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στα Συλλαλητήρια Διαμαρτυρίας στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, που θα πραγματοποιηθούν με αιχμή την αποτροπή των απολύσεων που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Δημόσιο και της διάλυσης των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Οι εργαζόμενοι δηλώνουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην εφαρμοζόμενη μνημονιακή πολιτική, η οποία -παρά το γεγονός ότι το κυβερνητικό σχήμα αλλάζει- εξακολουθεί να εφαρμόζεται και να διευρύνεται, πλήττοντας τον κόσμο της εργασίας, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, τους νέους, τα ευρύτερα λαϊκά και μεσαία κοινωνικά στρώματα.
Η ΟΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στις Συγκεντρώσεις Διαμαρτυρίας - Συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011,
στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαυθμώνος και ώρα 13:00
και στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Βενιζέλου, την ίδια ώρα.

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

  • ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
  • ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
  • ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
  • ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ
  • ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΟΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΑ 20 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΣΑΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan