Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΔΣ

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr
Αθήνα, 16/9/08

Α.Π. 1217


ΠΡΟΣ:
- τον Υπουργό Εθν. Παιδείας
και Θρησκευμάτων
κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη
- τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας
και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο
Κοιν.: ΕΛΜΕ, ΜΜΕ

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ)

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Το θετικό γεγονός ότι προβλέπεται, σύμφωνα με τη σχετική απόφασή σας (αρ. πρ. 113813/γ7/4-9-08), η δυνατότητα έναρξης της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.) από την αρχή του διδακτικού έτους υπονομεύεται από τις ρυθμίσεις της ίδιας της απόφασης.
Συγκεκριμένα:
1. Η Π.Δ.Σ. ταυτίζεται πλέον με την Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια, με μια σημαντική διαφορά: Την ευθύνη για το σχεδιασμό και τη λειτουργία της συνεχίζουν να έχουν τα ίδια όργανα (σχεδιαστής-αξιολογητής κ.λπ. και εντέλει ο Διευθυντής Διεύθυνσης), ενώ την ευθύνη για τη λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας έχει ο σύλλογος διδασκόντων, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε σχολείου. Αυτό σημαίνει πως ο συγκεντρωτισμός και ο διοικητισμός επικρατούν σε ένα θεσμό που κατεξοχήν απαιτεί, από τη φύση του, όσο το δυνατόν πιο ανοικτές και δημοκρατικές λειτουργίες.
2. Η ταύτιση αυτή της Π.Δ.Σ. με την Ενισχυτική Διδασκαλία, που σχετίζεται κυρίως με το ζήτημα της χρηματοδότησης της Π.Δ.Σ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, έχει σοβαρές συνέπειες στην αμοιβή αλλά και στις εργασιακές συνθήκες των συναδέλφων. Έτσι, αντί να αυξηθεί η ωριαία αντιμισθία για τους ωρομισθίους –πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος- η αμοιβή μονίμων, αναπληρωτών και ωρομισθίων εξισώνεται προς τα κάτω. Ενώ, δηλαδή, οι μόνιμοι και αναπληρωτές μέχρι τώρα αμείβονταν με 19,08 € / ώρα μεικτά, στη φετινή προκήρυξη αναφέρεται ότι οι ώρες διδασκαλίας στην Π.Δ.Σ. θεωρούνται υπερωρίες.
Αποτέλεσμα αυτών είναι οι εκπαιδευτικοί να αμείβονται με 9 € / ώρα μεικτά. Να σημειώσουμε πως η αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση δεν έχει αυξηθεί καθόλου από τις 31/12/1996(!!).
3. Το γεγονός πως ο μόνιμος ή αναπληρωτής συνάδελφος μπορεί επίσης να υποχρεώνεται να συμπληρώσει το υποχρεωτικό του ωράριο στην Π.Δ.Σ. ή να του ανατίθενται ώρες υποχρεωτικής υπερωριακής απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αλλάζει δραματικά τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών στο σχολείο, καθώς θα υποχρεώνονται να εργάζονται την ίδια ημέρα σε διαφορετικά ωράρια.
4. Ένα σημαντικότατο ζήτημα, που δεν μπορούμε να παραλείψουμε, είναι ότι η Υπουργική Απόφαση εισάγει την αξιολόγηση από την πίσω πόρτα στο σχολείο. Προβλέπει, συγκεκριμένα, τη συμπλήρωση τυποποιημένων εντύπων αξιολόγησης, ανώνυμα, από μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες, ενώ παράλληλα απαιτείται να καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και να εκτυπώνονται τα στοιχεία επίδοσης των μαθητών τόσο στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και της Β΄ Λυκείου όσο και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το γεγονός αυτό παραπέμπει απευθείας στη λογική των μετρήσιμων δεικτών αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και μάλιστα σε εθνική κλίμακα.
5. Η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στους 7 ως 14, από 5 ως 10, που ήταν παλαιότερα, θα δημιουργήσει τεράστιες δυσκολίες και εντέλει ακυρώνει το όποιο αντισταθμιστικό αποτέλεσμα δυνάμει προκύπτει μέσα από το θεσμό αυτό.
6. Στις προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την Π.Δ.Σ. επικρατούν η αδιαφάνεια και η πελατειακή – κομματική ευνοιοκρατία, παρά το γεγονός πως αυτή η προϋπηρεσία υπολογίζεται «για το μόνιμο διορισμό». Έτσι, στην εγκύκλιο, όσον αφορά τους ωρομίσθιους, ορίζεται ότι προσλαμβάνονται από τον Διευθυντή Διεύθυνσης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου Γραφείου, από τον πίνακα ωρομισθίων της Διεύθυνσης βάσει των αιτήσεων, χωρίς να αναφέρονται ούτε τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία καταρτίζονται οι πίνακες ούτε τα κριτήρια πρόσληψης. Οι ωρομίσθιοι, όπως εξάλλου και κάθε εκπαιδευτικός, ανακαλούνται επίσης από το Διευθυντή Διεύθυνσης, «αν δεν ανταποκρίνονται στο έργο τους».
7. Σας είναι γνωστό πως από την περσινή χρονιά μένουν απλήρωτοι οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και ωρομίσθιοι) που δίδαξαν στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, αλλά και πολλοί εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν υπερωριακά, και σε ορισμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν σε διάφορες εργασίες των πανελλαδικών εξετάσεων κ.λπ. Είναι απαράδεκτη αυτή η εκκρεμότητα, γιατί, πέρα από την εργασιακή περιπλάνηση και την οικονομική εξαθλίωση, κυρίως των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, υποσκάπτει και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς θεσμούς.
8. Πρέπει να εξεταστούν πιο συστηματικά ορισμένες ρυθμίσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα στη λειτουργία του θεσμού, όπως για παράδειγμα η αυτόματη διαγραφή μαθητών/-τριών που δεν κάλυψαν σε μια περίοδο (εβδομάδας;) το 50% των ωρών του προβλεπόμενου προγράμματος, χωρίς να εξετάζονται οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό. Επίσης, πρέπει να απαλειφθεί η πρόβλεψη για το ανώτατο όριο του 35% των μαθητών/-τριών ανά τμήμα και μάθημα. Στην Π.Δ.Σ. πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές/-τριες που έχουν ανάγκη ενίσχυσης.
9. Τέλος, είναι χωρίς λογική η πρόβλεψη της απόφασης πως για να συμμετάσχει ο ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην Π.Δ.Σ. πρέπει, εκτός από το να μην είναι ιδιοκτήτης ή μέτοχος φροντιστηρίου -που είναι σωστό-, να μην εργάζεται σε φροντιστήριο και να μην παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Θεωρεί, δηλαδή, ο συντάκτης της εγκυκλίου ότι είναι δυνατόν ένας ωρομίσθιος εκπαιδευτικός να ζήσει μόνο με την αμοιβή της Π.Δ.Σ. (με 10 ώρες προβλεπόμενο ανώτατο όριο την εβδομάδα), όταν μάλιστα αυτή όχι μόνο είναι εξευτελιστική (7 € ανά ώρα) αλλά και με δεδομένο ότι πάντα, μέχρι και σήμερα, η καταβολή των δεδουλευμένων πραγματοποιείται την επόμενη ή την μεθεπόμενη χρονιά!!


Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ επαναφέρει τα αιτήματα του κλάδου μας και ζητεί:

 να διασφαλιστούν όλες οι οικονομικές και θεσμικές προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των θεσμών της Π.Δ.Σ. και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας•
§ να επανέλθει ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα στους 5 ως 10•

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Σ.

Η Υπουργική απόφαση για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη αποτελεί κόλαφο για τις ήδη άθλιες συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών σε αυτή.
Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη παρουσιάζεται ως δυνατότητα στους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ενισχύσουν τον μισθό τους ή να συμπληρώσουν ωράριο. Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών είναι χαμηλοί δεν προβαίνει σε αύξηση αυτών παρά σε αύξηση των ωρών εργασίας. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι αντί να αυξηθεί η ωριαία αντιμισθία για τους ωρομισθίους, μειώνεται και η αμοιβή μονίμων και αναπληρωτών, αφού μέχρι τώρα αμείβονταν με 19,08 μεικτά την ώρα, ενώ στη φετινή προκήρυξη αναφέρεται ότι οι ώρες διδασκαλίας στην Π.Δ.Σ. θεωρούνται υπερωρίες.
Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται η Π.Δ.Σ. για μια σειρά εκπαιδευτικούς αδιόριστους ως «ευκαιρία» για δουλειά μέσω της ωρομίσθιας απασχόλησης τους σε αυτή. Με ελάχιστα χρήματα και το καρότο του μορίου της προϋπηρεσίας καθηλώνονται χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας και περιπλάνησης. Για άλλη μια φορά αποφεύγει το ΥΠΕΠΘ να ορίσει συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών και κατάταξής τους στους πίνακες, ενώ με την άρνησή του να γίνονται οι προσλήψεις μέσω του ενιαίου πίνακα και την ανάθεση της ευθύνης στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι προσλήψεις στην ΠΔΣ είναι διάτρητες και πελατειακού χαρακτήρα.
Η καινοτομία της υπουργικής απόφασης να απαγορεύσει σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε φροντιστήρια να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι απαράδεκτη και φαιδρή. Εκτός κι αν το ΥΠΕΠΘ θεωρεί ότι είναι δυνατό να ζήσει ένας άνθρωπος με τις απειροελάχιστες απολαβές της εβδομαδιαίας 10ωρης ωρομίσθιας απασχόλησης, που μάλιστα κανείς δεν ξέρει πότε θα πάρει, ενώ σύμφωνα και με το νέο ασφαλιστικό νόμο ο ωρομίσθιος εκπαιδευτικός κινδυνεύει να μην έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επίδομα ανεργίας μετά την απόλυσή του.
Μετά την απαράδεκτη και αναίτια μείωση των μόνιμων διορισμών για το επόμενα δύο χρόνια, το ΥΠΕΠΘ φαίνεται ότι ανακαλύπτει και νέους τρόπους εργασιακής εξαθλίωσης των εκπαιδευτικών και παράλυσης του δημόσιου σχολείου.
Ζητάμε:
 την άμεση άρση της απαγόρευσης συμμετοχής στην ΠΔΣ των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα φροντιστήρια.
 την επιλογή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα της ΠΔΣ από τον ενιαίο πίνακα
 την αύξηση των οικονομικών απολαβών και την πλήρη ασφάλιση των εκπαιδευτικών
 την άμεση αναβάθμιση του προγράμματος της ΠΔΣ με πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών και κατάργηση της ωρομίσθιας απασχόλησης στο δημόσιο σχολείο, έναρξη εφαρμογής του προγράμματος από την αρχή του σχολικού έτους και σοβαρή χρηματοδότησή του, ώστε να αποτελέσει η ΠΔΣ πραγματικά πρόγραμμα στήριξης των μαθητών και όχι parking εκπαιδευτικών.

Π.Ε.Α.Ε.: Τ.Θ.3785, Τ.Κ. 10210,
adioristia@freemail.gr, syllogosadioristwnekpaideytikwn.blogspot.com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΣΕΦΚ)

Μέλος ΟΙΕΛΕ
Ανδρεά Λόντου 6, 10681 Αθήνα
τηλ. 210-3820537, 6974-439203
e-mail: sefk@sefk.gr, www.sefk.gr
Αθήνα 11/09/2008


ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ


ΤΟ ΔΣ του ΣΕΦΚ καταγγέλλει την απαράδεκτη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να απαγορεύσει σε όσους εργάζονται ως ωρομίσθιοι στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) να εργάζονται παράλληλα ως μισθωτοί καθηγητές σε φροντιστήρια.

Με προκλητικό τρόπο το Υπουργείο Παιδείας απαγορεύει σε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της ΠΔΣ, με 2-10 ώρες εργασίας την εβδομάδα, να εργάζονται στη μόνη άλλη εργασιακή διέξοδο που έχουν, καταδικάζοντας τους σε συνθήκη εργασιακής εξαθλίωσης, ειδικά εάν αναλογιστούμε ότι οι καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων στην ΠΔΣ είναι τεράστιες και ξεπερνούν τον έναν χρόνο.

Επιπλέον, η απαγόρευση αυτή θα αξιοποιηθεί από τους εργοδότες – ιδιοκτήτες φροντιστηρίων που θα εκβιάζουν όσους καθηγητές είναι ταυτόχρονα και ωρομίσθιοι στην ΠΔΣ να εργάζονται στα φροντιστήρια ανασφάλιστοι διευρύνοντας το φαινόμενο της μαύρης εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο
 Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει την απαράδεκτη εγκύκλιο για την ΠΔΣ
 Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο για την υπεράσπιση της εργασιακής αξιοπρέπειας των εργαζομένων στην ΠΔΣ και θα στηρίξουμε όποιο/α συνάδελφο θελήσει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του (καταβολή δεδουλευμένων, αμοιβές αργιών κ.λπ.)
 Καλούμε την ΟΛΜΕ και τις ΕΛΜΕ να στηρίξουν τους ωρομίσθιους συναδέλφους, να τους εγγράψουν ως ισότιμα μέλη τους, να οργανώσουν κινητοποιήσεις για την εξάλειψη των απαράδεκτων συνθηκών οργάνωσης και εργασίας στην ΠΔΣ (αδιαφάνεια στις προσλήψεις, εφαρμογή συστημάτων «αξιολόγησης – χειραγώγησης», ελαστική εργασία, κακές αμοιβές κ.λπ.)
 Επιμένουμε στο στόχο του πανεκπαιδευτικού κινήματος για μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών και για κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας στο δημόσιο σχολείο.

Για το ΔΣ του ΣΕΦΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan