Τρίτη 14 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 70, ΠΕ04, ΠΕ11, ΠΕ13 & ΠΕ15

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2Π/2008 & 3Π/2008)


Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκηρύξεις 2Π/2008 και 3Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων: ΠΕ 70 Δασκάλων, ΠΕ 0401 Φυσικών, ΠΕ 0402 Χημικών, ΠΕ 0404 Βιολόγων, ΠΕ 0405 Γεωλόγων, ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ 13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών και ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας.Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Κυριακή 12 Ιουλίου 2009

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ alfavita.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Να μπορούν να διδάσκουν οι καθηγητές των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ στα ελληνικά σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) με τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις που διδάσκουν και οι έλληνες καθηγητές ζητεί από την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το σπάσιμο ενός ακόμη «ταμπού» ζητεί η ΕΕ από την Ελλάδα- Αναμένονται έντονες αντιδράσεις από τους έλληνες εκπαιδευτικούς
Να μπορούν να διδάσκουν οι καθηγητές των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ στα ελληνικά σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) με τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις που διδάσκουν και οι έλληνες καθηγητές ζητεί από την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Να μπορούν να διδάσκουν οι καθηγητές των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ στα ελληνικά σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) με τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις που διδάσκουν και οι έλληνες καθηγητές ζητεί από την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά τις προσφυγές κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την απελευθέρωση των υπηρεσιών και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, αλλά και την καταδίκη για τη μη εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και των σωμάτων ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα συναρμόδια υπουργεία Αιτιολογημένη Γνώμη (ένα στάδιο πριν από την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) απαιτώντας: * Πρώτον, να μη ζητείται από τις ελληνικές Αρχές η άριστη και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους εκπαιδευτικούς των άλλων κρατών-μελών που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους στην Ελλάδα.

* Δεύτερον, να καταργηθούν όλες οι σχετικές διατάξεις βάσει των οποίων απαιτείται το πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου 3 (ανώτατο επίπεδο) για τους πολίτες-εκπαιδευτικούς των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, που θεωρείται στη χώρα μας ως η μόνη απόδειξη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας (για αυτούς).

* Τρίτον, να προσαρμόσει τη σχετική ελληνική νομοθεσία στο Κοινοτικό Δίκαιο εντός δύο μηνών, διαφορετικά θα ακολουθήσει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τα συναρμόδια υπουργεία, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα οποία είναι αποδέκτες της Αιτιολογημένης Γνώμης, βρίσκονται σε πλήρη αμηχανία δεδομένου ότι το άνοιγμα του εκπαιδευτικού συστήματος και στους πολίτες-εκπαιδευτικούς των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ θα προσκρούσει στις εντονότατες αντιδράσεις των ελλήνων εκπαιδευτικών. Σημειώνεται πάντως ότι οι επαΐοντες υποστηρίζουν ότι αργά ή γρήγορα η πολιτεία θα αναγκαστεί να εφαρμόσει τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ, δεδομένου ότι η επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τεκμηριωμένη. Ειδικότερα ο επίτροπος Τσάρλι Μακ Κρίβι, αρμόδιος για θέματα Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της ΕΕ, που υπογράφει την Αιτιολογημένη Γνώμη, αναφέρει ότι το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης μιας γλώσσας δεν είναι απεριόριστο, πρέπει να είναι αναλογικό ή αναγκαίο για το συγκεκριμένο επάγγελμα και να μη χρησιμοποιείται ως πρόφαση για τον αποκλεισμό των διακινουμένων επαγγελματιών σε άλλα κράτη-μέλη. Και προσθέτει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι «ένας πτυχιούχος βρετανός εκπαιδευτικός που διδάσκει την αγγλική γλώσσα σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο οποίο προφανώς η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή του σχολείου είναι τα αγγλικά, θα έπρεπε να έχει διαφορετικό βαθμό γνώσης της ελληνικής γλώσσας από έναν πτυχιούχο βρετανό εκπαιδευτικό που διδάσκει ελληνική ιστορία σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με εξολοκλήρου ελληνικό πρόγραμμα διδασκαλίας». Και καταλήγει επί του σημείου αυτού: Οι ελληνικές διατάξεις δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων και επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διαπιστώνουμε ότι ο σχετικός νόμος 1566/1985 δεν εφαρμόζεται κατά τρόπο αναλογικό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να προσαρμόσει τη νομοθεσία της στο Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα στον Κοινοτικό Κανονισμό 1612/68 που αφορά τους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα και την Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αφορά τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου τομέα. Πριν από την υποβολή της Αιτιολογημένης Γνώμης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διαβιβάσει Προειδοποιητική Επιστολή με την οποία είχε ζητηθεί από την Ελλάδα να αναγνωρίζονται ισοδύναμοι οι τίτλοι που παρέχονται από άλλα κράτη-μέλη για την επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας με εκείνους που παρέχονται στη χώρα μας. Στην Προειδοποιητική Επιστολή η ελληνική πλευρά δεν απάντησε επί της ουσίας, ως όφειλε, αλλά παρέθεσε τα πιστοποιητικά που ζητούνται (άριστης γνώσης από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, απολυτήριο ελληνικού Λυκείου, βεβαίωση από το υπουργείο Παιδείας, βεβαίωση ελληνομάθειας από τη Φιλοσοφική Αθηνών ή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) σαν να μην τα γνώριζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία άλλωστε για αυτόν τον λόγο διαβίβασε και την Αιτιολογημένη Γνώμη.

Η Οδηγία των Βρυξελλών
Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Συμβουλίου υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων εφαρμόζεται σε κάθε υπήκοο κράτους-μέλους της ΕΕ που επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος-μέλος από εκείνο στο οποίο απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για μισθωτό, είτε για κάποιον που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, είτε για αυτοαπασχολούμενο. Η Ελλάδα, όπως και όλα τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, έπρεπε να έχει εφαρμόσει την Οδηγία το αργότερο ως τις 20 Οκτωβρίου 2007. πιστοποιητικά που ζητούνται (άριστης γνώσης από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, απολυτήριο ελληνικού Λυκείου, βεβαίωση από το υπουργείο Παιδείας, βεβαίωση ελληνομάθειας από τη Φιλοσοφική Αθηνών ή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) σαν να μην τα γνώριζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία άλλωστε για αυτόν τον λόγο διαβίβασε και την Αιτιολογημένη Γνώμη.

Η Οδηγία των Βρυξελλών
Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Συμβουλίου υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων εφαρμόζεται σε κάθε υπήκοο κράτους-μέλους της ΕΕ που επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος-μέλος από εκείνο στο οποίο απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για μισθωτό, είτε για κάποιον που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, είτε για αυτοαπασχολούμενο. Η Ελλάδα, όπως και όλα τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, έπρεπε να έχει εφαρμόσει την Οδηγία το αργότερο ως τις 20 Οκτωβρίου 2007.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ - Δ. ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ | Κυριακή 12 Ιουλίου 2009

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06 & ΠΕ33

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2008)Εκδόθηκαν, καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και αποστέλλονται για ανάρτηση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας τα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκήρυξη 3Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων: ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης.Μετά από σχετική συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι αλφαβητικοί πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ περιλαμβάνουν τα στοιχεία και την επίδοση μόνο όσων υποψηφίων πέτυχαν βαθμολογία τουλάχιστον 55 μονάδες ως βαθμό στη γραπτή εξέταση και συγχρόνως τουλάχιστον 50 μονάδες σε κάθε μία από τις δύο θεματικές ενότητες. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους με την πληκτρολόγηση του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού ταυτότητας και του δεκαψήφιου κωδικού συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, ο οποίος τους είχε δοθεί κατά την εξέταση. Η σχετική εύρεση μπορεί να γίνει από το πλαίσιο αναζήτησης της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.Επισημαίνεται ότι οι ιδιότητες, τα τυπικά προσόντα και οι προσαυξήσεις της βαθμολογίας των υποψηφίων εμφανίζονται στους πίνακες βάσει των δηλώσεών τους.Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά τους σχετικούς ελέγχους και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει με την πάροδο της Παρασκευής 24.07.2009.

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2009

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΑΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εδώ και χρόνια η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών διαρκώς μειώνονται, τα αναλυτικά προγράμματα αγνοούν τη σχολική πραγματικότητα, χιλιάδες μαθητές πετιούνται έξω από το σχολείο. Τα κακογραμμένα βιβλία και οι οδηγίες διδασκαλίας υποβαθμίζουν το μάθημα στη σχολική τάξη και με έμμεσο τρόπο χωρίζουν τα μαθήματα σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα. Επιπλέον, με πρόχειρο τρόπο το ΥΠΕΠΘ βάζει και βγάζει από το σχολείο ειδικότητες εκπαιδευτικών χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό για τις ανάγκες του σχολείου και την εργασιακή αποκατάσταση των εκπαιδευτικών. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται και το μάθημα των θρησκευτικών. Η συνεχής υποβάθμιση του μαθήματος είτε μέσω των βιβλίων και του περιεχομένου τους είτε μέσω του αναλυτικού προγράμματος έκανε πολλούς μαθητές να το απεχθάνονται. Τα θρησκευτικά έγιναν άλλο ένα μάθημα που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού, ενώ για μαθητές αλλόθρησκους το μάθημα είναι απαγορευτικό, επειδή είναι ξένο από τις συνήθειες και τα πιστεύω τους, Αντί, λοιπόν, το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και κυρίως με τους ίδιους τους Θεολόγους εκπαιδευτικούς, να μελετήσουν αλλαγές με στόχο την αναβάθμιση του μαθήματος, επέλεξαν έναν τρόπο επίλυσης του προβλήματος που νομιμοποιεί το «κενό» και οδηγεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην ανεργία. Γιατί φυσικά κανένα σχέδιο δεν υπήρξε για την αποκατάσταση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα θρησκευτικά. Ταυτόχρονα, διαιωνίζεται ο αποκλεισμός των συναδέλφων Θεολόγων, τόσο από προκηρύξεις που αφορούν απλές θέσεις Π.Ε. Διοικητικού όσο και από αυτές που αφορούν αποφοίτους κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών ενώ στην τεχνική εκπαίδευσηΣτα πλαίσια αυτά η Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών στέκεται αλληλέγγυα στους αδιόριστους συνάδελφους που διεκδικούν το μόνιμο διορισμό τους στο δημόσιο σχολείο και την αναβάθμιση των θρησκευτικών σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2Π/2008 & 3Π/2008)Εκδόθηκαν, καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και αποστέλλονται για ανάρτηση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας τα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκηρύξεις 2Π/2008 και 3Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων: ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας.Μετά από σχετική συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι αλφαβητικοί πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ περιλαμβάνουν τα στοιχεία και την επίδοση μόνο όσων υποψηφίων πέτυχαν βαθμολογία τουλάχιστον 55 μονάδες ως βαθμό στη γραπτή εξέταση και συγχρόνως τουλάχιστον 50 μονάδες σε κάθε μία από τις δύο θεματικές ενότητες. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους με την πληκτρολόγηση του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού ταυτότητας και του δεκαψήφιου κωδικού συμμετοχής τους στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς, ο οποίος τους είχε δοθεί κατά την εξέταση. Η σχετική εύρεση μπορεί να γίνει από το πλαίσιο αναζήτησης της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.Επισημαίνεται ότι οι ιδιότητες, τα τυπικά προσόντα και οι προσαυξήσεις της βαθμολογίας των υποψηφίων εμφανίζονται στους πίνακες βάσει των δηλώσεών τους.Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά τους σχετικούς ελέγχους και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει με την πάροδο της Παρασκευής 17.07.2009.

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΑΕ

Μόνο ως ιστορική νίκη μπορεί να χαρακτηριστεί η απόφαση του 14ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ για πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα στους ωρομίσθιους συναδέλφους. Παρόλο που μέρος του ΔΣ της ομοσπονδίας υπήρξε αντίθετο στην απόφαση αυτή και με τη στάση του όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε αποδείξει ότι δε θεωρεί συναδέλφους τους ωρομίσθιους αποδείχτηκε πως η άποψη αυτή είναι μειοψηφική και πλέον τοποθετείται στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου η παρουσία ωρομίσθιων, αδιόριστων εκπαιδευτικών υπήρξε εμφανής και «χρωμάτισε» τόσο τις τοποθετήσεις των «επίσημων φορέων» (εκπρόσωποι του ΥΠΕΠΘ, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης) όσο και την ίδια τη συζήτηση του συνεδρίου. Στις υποσχέσεις τους μαζί με το Συντονιστικό των Ωρομίσθιων εκπαιδευτικών βροντοφωνάζαμε το αίτημα για κατάργηση της ωρομισθίας και μόνιμους, μαζικούς διορισμούς.
Απέναντι στην πολιτική του ΥΠΕΠΘ που κάθε χρόνο επιλέγει να προσλαμβάνει χιλιάδες ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς γιατί κοστίζουν λιγότερο, απέναντι στη λογική ότι οι συμβασιούχοι συνάδελφοι είναι αναλώσιμοι και περαστικοί από το δημόσιο σχολείο, χωρίς δικαιώματα και μόνο με υποχρεώσεις, δόθηκε μια δυναμική απάντηση. Γιατί δεν ορίζει το καθεστώς εργασίας τον ρόλο του εκπαιδευτικού στα σχολεία, αλλά το έργο του. Γιατί δεν είμαστε εκπαιδευτικού ΄β κατηγορίας. Γιατί έχουμε δικαιώματα και τα διεκδικούμε. Το επόμενο χρονικό διάστημα καλούμε όλους τους ωρομίσθιους συναδέλφους να γραφτούν στις τοπικές ΕΛΜΕ και να είναι ενεργοί προκειμένου να εκφράζουν και να διεκδικούν τα δικαιώματα τους.
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan