Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2008

Το σχέδιο της προκήρυξης για το διαγωνισμό των εκπαιδευτικών

Ανοίγει ο δρόμος για τον νέο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν τις σχολικές περιόδους 2009-2011. Το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για τον καθορισμό των θέσεων και της εξεταστέας ύλης, με στόχο τον ερχόμενο Νοέμβριο να διεξαχθεί ο διαγωνισμός.
Οι «Προσλήψεις στο Δημόσιο» παρουσιάζουν σήμερα τα βασικά στοιχεία του μεγάλου αυτού διαγωνισμού, στον οποίο κάθε φορά λαμβάνουν μέρος εκατοντάδες χιλιάδες υποψήφιοι. Ο αριθμός των θέσεων αναμένεται να ξεπεράσει τις 7.000, καθώς, όπως επισημαίνουν από το υπουργείο, θα είναι σίγουρα αυξημένος σε σχέση με τον διαγωνισμό του 2007 (τότε είχαν προκηρυχθεί 6.888 θέσεις), εξαιτίας και του μεγάλου κύματος παραιτήσεων εκπαιδευτικών που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα.
Παράλληλα, εκτιμάται πως θα υπάρξουν ορισμένες- μικρές- τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της εξεταστέας ύλης, προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις των νέων πανεπιστημιακών και τεχνολογικών τμημάτων, οι τίτλοι σπουδών των οποίων θα γίνονται πλέον δεκτοί για την πρόσληψη εκπαιδευτικών.
Κατά τα λοιπά, παραμένει σε ισχύ η εξέταση των υποψηφίων σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορά στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου στον οποίο θα διοριστεί κάθε εκπαιδευτικός. Η δεύτερη σχετίζεται με τη διδακτική μεθοδολογία του γνωστικού αντικειμένου και παιδαγωγικά θέματα.

Αντίστροφη μέτρηση για τον διαγωνισμό των εκπαιδευτικών
Θέσεις... μάχης πρέπει να αρχίσουν να λαμβάνουν εκατοντάδες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, καθώς με ορίζοντα τον προσεχή Νοέμβριο πρέπει να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για να λάβουν μέρος στον μεγάλο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Σε αυτή τη χρονική περίοδο τοποθετεί το υπουργείο Παιδείας τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν κατά το διάστημα 2009-2011. Για τον λόγο αυτό έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες έκδοσης της σχετικής προκήρυξης, με στόχο να μην ξεφύγει από το χρονοδιάγραμμα (βλ. σχετικό γράφημα) που έχει τεθεί.
Όπως ανέφερε στις «Προσλήψεις στο Δημόσιο» ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας Κώστας Κουτρουμάνος, έως τα μέσα Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανακοίνωση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών. «Αμέσως μετά ετοιμάζουμε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ και θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι τον Ιούνιο», τονίζει.
Ειδικότερα, στόχος του υπουργείου είναι να ολοκληρώσει τις διαδικασίες καθορισμού θέσεων και της εξεταστέας ύλης τους αμέσως επόμενους μήνες, ώστε η απαιτούμενη υπουργική απόφαση να εκδοθεί εγκαίρως και εντός του Ιουνίου ή του Ιουλίου να βγει και η προκήρυξη από το ΑΣΕΠ.
Αυτό θα δώσει στην Αρχή τη δυνατότητα να δεχθεί αιτήσεις υποψηφίων έως τον Αύγουστο και αφού προβεί στην επεξεργασία τους, να είναι σε θέση τον Νοέμβριο να πραγματοποιήσει τον γραπτό διαγωνισμό.
Οι ημερομηνίες αυτές τίθενται βάσει και των δεδομένων του προηγούμενου διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός του 2007 είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του περασμένου έτους και τα οριστικά αποτελέσματα βρίσκονταν στα χέρια του υπουργείου Παιδείας τον Αύγουστο 2007, με αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις στους διορισμούς εκπαιδευτικών.
Τώρα, με την προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε ο διαγωνισμός του 2008 να διενεργηθεί τον Νοέμβριο, οι αρμόδιοι φιλοδοξούν να έχουν τα αποτελέσματα στη διάθεσή τους έως τον Ιούνιο 2009, οπότε να είναι σε θέση να προβούν εγκαίρως στον προγραμματισμό των διορισμών για το αντίστοιχο εκπαιδευτικό έτος.

Μικρές αλλαγές στην εξεταστέα ύλη
Στα δεδομένα του διαγωνισμού του 2007 θα κινηθεί η εξεταστέα ύλη και για τον νέο διαγωνισμό εκπαιδευτικών (η ύλη δημοσιευόταν στο ΦΕΚ Β΄ 1002/2006). Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, δεν αποκλείεται να γίνουν κάποιες μικροαλλαγές. Πάντως, για τον καθορισμό της ύλης θα ζητηθεί η γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Βασικός λόγος για τις όποιες τροποποιήσεις γίνουν στην εξεταστέα ύλη είναι η ένταξη νέων Τμημάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε αυτά που θα γίνονται πλέον δεκτά για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Ήδη το υπουργείο προωθεί τροπολογίες, ώστε να περιληφθούν στις διαδικασίες εξετάσεων και άλλα Τμήματα, όπως είναι τα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Βιοχημείας, Φυσικού Αερίου, Γεωγραφίας ή Ηλεκτρονικών Κρήτης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι
Σύμφωνα και με τον προηγούμενο διαγωνισμό, για να δηλώσουν συμμετοχή οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλουν με συστημένη επιστολή:
● Ειδικό έντυπο αίτησης.
● Φωτοαντίγραφο της αίτησης.
● Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους εγγράφου, π.χ. διαβατήριο).
● Παράβολο από ΔΟΥ.
● Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, στο οποίο να αναγράφεται η ακριβής αριθμητική βαθμολογία και το έτος κτήσης.

Παράλληλα, εφόσον επικαλεστούν τα συγκεκριμένα προσόντα, πρέπει να καταθέσουν:
● Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου διάρκειας φοιτήσεως τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους.
● Επικυρωμένο αντίγραφο διδακτορικού τίτλου.
● Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Πώς θα γίνουν η εξέταση και η βαθμολόγηση των υποψηφίων
Ο πανελλήνιος διαγωνισμός των εκπαιδευτικών προβλέπει την εξέταση, γραπτώς, σε δύο θεματικές ενότητες. Για κάθε ενότητα θα δοθεί χρόνος τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών. Τα θέματα θα μεταδοθούν στα εξεταστικά κέντρα με το σύστημα Vertical Βlanking Ιnternal (VΒΙ), που χρησιμοποιείται στις πανελλήνιες εξετάσεις, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο.
Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά το γνωστικό αντικείμενο, ανάλογα με τον κλάδο τον οποίο θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος. Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να διαγνώσει τον βαθμό κατοχής των γνωστικών αντικειμένων που πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος, εφόσον και όταν διοριστεί στην εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής ορίζονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα.
Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά τη διδακτική μεθοδολογία του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου/ ειδικότητας, καθώς και τα παιδαγωγικά θέματα. Η εξεταστέα ύλη της ενότητας περιλαμβάνει δύο επιμέρους:
1. Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα. Η εξεταστέα ύλη είναι η ίδια για όλους τους κλάδους.
2. Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα. Αναπτύσσονται τα ερωτήματα που θα ζητηθεί να αναπτυχθούν γραπτώς, θα γίνει από δύο βαθμολογητές, σε κλίμακα βαθμών από 1 έως και 100 για κάθε βαθμολογητή. Ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών αποτελεί τον βαθμό κάθε γραπτού. Η βαθμολόγηση των απαντητικών φύλλων για τις ερωτήσεις που απαντώνται με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών θα γίνει με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner), με βάση τις ορθές απαντήσεις που θα καθοριστούν από την Κεντρική Επιτροπή.
Στον διαγωνισμό προβλέπεται και βάση επιτυχίας. Έτσι, για να θεωρηθεί ότι ένας υποψήφιος μπορεί να διοριστεί, πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 55 μονάδες στον τελικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως 50 μονάδες σε κάθε θεματική ενότητα.

Αυξημένος ο αριθμός των θέσεων
Αυξημένος, σε σχέση με τον προηγούμενο διαγωνισμό, θα είναι φέτος ο αριθμός των θέσεων που θα προκηρυχθούν για τους εκπαιδευτικούς. Σημειώνεται ότι για τον διαγωνισμό του 2007 είχαν προκηρυχθεί συνολικά 6.888 θέσεις.Αν και δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, στελέχη του υπουργείου Παιδείας θεωρούν βέβαιο πως θα προβλεφθούν περισσότερες θέσεις, ειδικά για ορισμένες ειδικότητες όπως αυτές των δασκάλων, των φιλολόγων ή των φυσικών- χημικών.Αυτή η εκτίμηση απορρέει και από το γεγονός πως τους τελευταίους μήνες καταγράφηκε κύμα παραιτήσεων υπηρετούντων εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, μόνο το τρίμηνο Σεπτέμβριος- Νοέμβριος 2007 οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών πλησίασαν τις 4.000. Ειδικότερα, παραιτήθηκαν περίπου 1.700 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και περισσότεροι από 2.000 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Προκειμένου να καθορίσουν τις ανάγκες διορισμού εκπαιδευτικών μέσω του πανελλήνιου διαγωνισμού, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας αναμένουν τα νέα στοιχεία για παραιτήσεις εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια και σε συνδυασμό με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που υποχρεωτικά θα αποχωρήσουν έως τα τέλη Ιουνίου, θα γίνουν οι απαιτούμενες εκτιμήσεις και θα προκύψει ο αριθμός των θέσεων.

Αναμονή για τους μουσικούς εκπαιδευτικούς
Σε αναμονή βρίσκονται οι μουσικοί εκπαιδευτικοί, καθώς εκκρεμεί ακόμη η διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πρόσληψη 120 μουσικών σε δημοτικά και γυμνάσια. Το σχετικό αίτημα από το υπουργείο Παιδείας έχει υποβληθεί προς το ΑΣΕΠ ήδη από το 2007, όμως απαιτούνται ακόμη κάποια διευκρινιστικά στοιχεία προκειμένου η Αρχή να προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
Το υπουργείο Παιδείας, πάντως, έχει ανακοινώσει την εξεταστέα ύλη, ώστε να είναι έτοιμοι οι υποψήφιοι, όταν θα οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 679/2007) προβλέπονται εξετάσεις σε δύο θεματικές ενότητες.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους και σε εύρος πολύ μεγαλύτερο από την ύλη που προβλέπεται στα προγράμματα σπουδών γυμνασίου και λυκείου. Η ύλη περιλαμβάνει: Εξέλιξη της Μουσικής (ιστορική- μορφολογική) και μουσική ακουστική, και ειδικότερα:
● Ιστορική: Η μουσική στους Αρχαίους Πολιτισμούς. Βυζαντινή Μουσική. Έντεχνη Μονοφωνική Μουσική, Η εξέλιξη της Πολυφωνίας, Μεγάλοι σταθμοί στην εξέλιξη της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής, Εθνικές Μουσικές Σχολές, Η Μουσική στη νεώτερη Ελλάδα.
● Μορφολογική: Μορφολογική και αρμονική ανάλυση μουσικού έργου (από δοσμένο μουσικό κείμενο)
● Στοιχεία Μουσικής Ακουστικής, Βασικές Γνώσεις Οργανογνωσίας:
● Στοιχεία Κυματικής και Ακουστικής: Η φύση του ήχου. Ηχητικά κύματα στον αέρα και χαρακτηριστικές παράμετροι αρμονικών ηχητικών κυμάτων (ταχύτητα, περίοδος, συχνότητα, μήκος κύματος κ.λπ.) Ένταση, πίεση σφαιρικών ηχητικών κυμάτων μέσα σε ελεύθερο ηχητικό πεδίο. Η έννοια της ηχητικής στάθμης. Φαινόμενο διάδοσης του ήχου (συμβολή, ανάκλαση, διάχυση, απορρόφηση, διάθλαση, περίθλαση).
● Στοιχεία Φυσικής των Μουσικών Οργάνων: Στάσιμα κύματα σε χορδές και κυλινδρικούς σωλήνες. ● Στοιχεία Ψυχοακουστικής: Πεδίο και όρια της ανθρώπινης ακοής. Βασικά χαρακτηριστικά της αντίληψης των μουσικών ήχων (ακουστότητα, τονικό ύψος, χροιά).
● Οργανογνωσία: Όργανα Συμφωνικής Ορχήστρας, Ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα.

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει δύο τομείς: α) διδακτική μεθοδολογία και ειδική διδακτική και β) γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα. Αρχικά, στους υποψηφίους δίνεται διδακτική ενότητα σχετική με το μάθημα της ειδικότητάς τους (μουσική) και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις και άποψή τους. Στη συνέχεια, τα ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής (π.χ. προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς, αμοιβές- ποινές μαθητών) καθώς και σε γενικά παιδαγωγικά ζητήματα (π.χ. σχέση σχολείου- κοινωνίας, ρόλος εκπαιδευτικού).

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ 18/02/2008
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan