Τρίτη 10 Ιουνίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΕΠ κ.ΒΕΗ

Για τους εκπαιδευτικούς

Στις αρχές Δεκεμβρίου- ή, σε κάθε περίπτωση, πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων- επιθυμεί το ΑΣΕΠ να διενεργηθεί ο γραπτός διαγωνισμός των εκπαιδευτικών, τουλάχιστον για τους βασικούς κλάδους. Στην παρούσα φάση το Συμβούλιο βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με το υπουργείο Παιδείας. Ήδη ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εξεταστέα ύλη του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τις περισσότερες από τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών. Αναμένεται να ανακοινωθεί η ύλη και για τις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων του κλάδου ΠΕ 12 Μηχανικών και για τις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών και Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων του κλάδου ΠΕ 17 Τεχνολόγων
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan