Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Εγκυκλίων συνέχεια… ήρθε η ώρα της ειδικής αγωγής

Όπως κάθε χρόνο, λίγο μετά την εγκύκλιο για πρόσληψη αναπληρωτών ωρομισθίων στη γενική αγωγή έρχεται και η εγκύκλιος για την ειδική αγωγή. Αν και συνήθως δεν υπάρχουν σοβαρές διαφορές, φέτος το Υπουργείο σκέφτηκε να καινοτομήσει…

  • Ένα χρόνο τώρα επέμενε ότι η προϋπηρεσία των συναδέλφων που δουλεύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, σύμφωνα και με τον ν. 3848/2010, δε θα καταγραφεί. Όμως, το παντοδύναμο Υπουργείο με μία εγκύκλιο και δύο γραμμές ακυρώνει νόμους και επανομοθετεί… μόνο για την ειδική αγωγή. «Η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄) που ορίζει ότι, οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3 (ήτοι των τελικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ οι οποίοι θα καταρτιστούν μετά τη διενέργεια του νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ) δεν έχει εφαρμογή στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22 του ν. 3699/2008 (διατάξεις οι οποίες δεν καταργούνται από κάποια διάταξη μεταγενέστερων νόμων) η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε δομές της ΕΑΕ προσμετράται στα τυπικά προσόντα.». Ντύνοντας τη ρύθμιση με τον μανδύα της νομιμότητας που φυσικά κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει όταν επέλεγε πού και πώς θα δούλευε πέρσι, μας λένε ότι η προϋπηρεσία θα μετρήσει για την ειδική αγωγή… Δεν είναι πρώτη φορά που ακούστηκε αυτό. Σε συνάντηση της ΠΕΑΕ με τον κ. Αλεβίζο τον Σεπτέμβρη του 2010 ο κ. Αλεβίζος επέμενε ότι αυτό θα συμβεί και το αντίθετο είναι παράλογο. Μία μέρα μετά τη συνάντηση και τη δημοσίευση από πλευράς μας δελτίου τύπου, ο κ. Αλεβίζος έπαιρνε τηλέφωνα και έλεγε ότι ποτέ δεν ειπώθηκαν όσα γράψαμε για την προϋπηρεσία και απειλούσε θεούς και δαίμονες. Και ως δια μαγείας Ιούλη του 2011 κάποιοι επιβεβαιώνονται και δε χρειάζεται να αποδείξουν ότι δεν είμαστε ελέφαντες... Όπως και να έχει θα θέλαμε πραγματικά να μάθουμε γιατί συνέβη αυτό; Πώς είναι δυνατόν να ενημερώνονται οι συνάδελφοι ένα χρόνο μετά ότι στην ειδική αγωγή θα ισχύει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη γενική; Δεν είναι δυνατό να αλλάζουν τα δεδομένα όλων μετά από ένα σχολικό έτος δουλειάς υπό συγκεκριμένο καθεστώς!
  • Δικαίωμα να κάνουν αίτηση έχουν όσοι έχουν αποκτήσει επάρκεια στην Ε.Ν.Γ και τη γραφή Braille. Μετά από τόσα χρόνια συνειδητοποίησε το Υπουργείο ότι για να διδάξει κανείς σε κωφούς ή τυφλούς πρέπει να ξέρει τη γλώσσα και τη γραφή τους αντίστοιχα. Το χάλι, όμως, που δημιούργησε το προηγούμενο διάστημα με σεμινάρια που έδιναν βεβαιώσεις μέσα σε δύο μήνες και κυρίως το πρόβλημα που υπάρχει με τη μη ύπαρξη δημόσιου φορέα εκμάθησης της Ε.Ν.Γ. και της γραφής Braille φαίνεται ότι θα συνεχίσει να υπάρχει, αφού δε διαφαίνεται καμία διάθεση επίλυσης. Υπάρχει, όμως, από πλευράς μας ένα εύλογο ερώτημα: Έχετε μελετήσει ότι υπάρχει σε όλες τις ειδικότητες ικανός αριθμός εκπαιδευτικών με επάρκεια στην Ε.Ν.Γ. για να καλύψει τις ανάγκες; Στην περίπτωση που αυτό δε συμβαίνει, λέμε τώρα, προφανώς και δε θα επιλέξετε ανθρώπους με τετραετή βεβαίωση, αλλά θα αφήσετε τα παιδιά χωρίς καθηγητές, σωστά; Ή μήπως θα κληθούν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (εκτός από τις ειδικότητες που εντάσσονται στο πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών για τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται με σχετική ρύθμιση, βάζοντας στις τάξεις για μια ακόμη φορά εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μπροστά στον κίνδυνο της ανεργίας επιλέγουν το κουτάκι στην αίτηση που τους δίνει το δικαίωμα πρόσληψης σε μονάδες ΕΑΕ.-Η τετραετής βεβαίωση γνώσης ΕΝΓ δεν επαρκεί για την ένταξη ενός εκπαιδευτικού σε μια τάξη με κωφούς /βαρήκοους μαθητές. Ο μαθητής όμως –του οποίου τις ανάγκες το υπουργείο θέτει ως προτεραιότητα- μήπως θα επικοινωνούσε καλύτερα με έναν εκπαιδευτικό που κατέχει τετραετή γνώση Ε.Ν.Γ. παρά με έναν εκπαιδευτικό που δεν γνωρίζει τη γλώσσα του μαθητή του καθόλου;
  • Παιδαγωγική Επάρκεια: Για άλλη μία χρονιά συνεχίζεται ο παραλογισμός της παιδαγωγικής Επάρκειας για τις ειδικότητες που αυτή απαιτείται. Για να κάνει κανείς έστω και αίτηση στην ειδική αγωγή οφείλει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών που σχετίζεται με την ειδική αγωγή (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, σεμινάριο κοκ), κοινώς πιστοποιείται ότι μπορεί να διδάξει σε αυτήν. Αποδεικνύοντας το Υπουργείο ότι οι τίτλοι και τα προσόντα για εκείνο χρησιμοποιούνται μόνο ως φραγμοί πρόσληψης ή διορισμού και όχι ως πιστοποίηση γνώσεων για άλλη μια φορά ο τίτλος σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ προσμετράται πάνω και από την προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή!!! Γιατί βέβαια το τι διδάσκεται στην ΑΣΠΑΙΤΕ είναι πανάκεια… Και φυσικά ο τρόπος με τον οποίο άλλη μια φορά προκηρύχθηκαν οι θέσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ, αποκλείοντας στην πραγματικότητα όσους εκπαιδευτικούς δουλεύουν ήδη σε σχολεία, δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία και το Υπουργείο αντιμετωπίζει την παιδαγωγική επάρκεια…
  • «Από την 1.9.2010, η παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση μπορεί να παρέχεται και μέσω προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία εντάσσονται σε Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Δημόσιο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ70 που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ, ΠΕ 61, ΠΕ 71, ΠΕ 02.50, ΠΕ 03.50 και ΠΕ 04.50. Αν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν, στα προγράμματα αυτά μπορεί να συμμετέχουν και οι λοιποί εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ 70, καθώς και εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων μπορεί να παρέχουν συμπληρωματικά και: αα) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση, μετά το πέρας των μαθημάτων τους, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, ύστερα από πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ και με τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα των μαθητών, ββ)εξατομικευμένο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που καθορίζεται κατά περίπτωση, ως προς την αναγκαιότητα και τις ώρες υποστήριξης, από το οικείο ΚΕΔΔΥ. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων παρακολουθούν πρόγραμμα επιμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του προγράμματος αυτού, οι επιμορφούμενοι θεωρείται ότι τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία και ο χρόνος επιμόρφωσης προσμετράται στην προϋπηρεσία τους.». Ό,τι συνέβη και πέρσι θα επαναληφθεί και φέτος. Το Υπουργείο παραιτείται από οποιαδήποτε υποχρέωσή του να παρέχει παράλληλη στήριξη και εφαρμόζει το χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ήδη φέτος φάνηκε η πραγματική αδυναμία να ανταποκριθούν οι συνάδελφοι στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών αυτών εξαιτίας του ότι οι ίδιοι πετάχτηκαν κυριολεκτικά σε μια τάξη χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς καμία μετεκπαίδευση. Και είναι αυτή η μαγική λέξη την οποία με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο αποτινάσσει. Γιατί μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ το Υπουργείο δεν έχει πια οποιαδήποτε υποχρέωση για μετεκπαίδευση των αποφοίτων δασκάλων και καθηγητών στην ειδική αγωγή, διαλύει στην πραγματικότητα την παράλληλη στήριξη και φυσικά δομές εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες θα χαθούν μαζί με τη λήξη της χρηματοδότησης…

Πάντα η ειδική αγωγή ήταν ο προθάλαμος σημαντικών αλλαγών και αναδιαρθρώσεων στο σύνολο των δομών της εκπαίδευσης. Αρκεί κανείς να δει την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση και την όλη ιστορία των σεμιναρίων, τον τρόπο πρόσληψης και εργασίας των συναδέλφων, την ανυπαρξία οργανικών κενών κ.ο.κ. Και φυσικά ο τίτλος της εγκυκλίου «Πρόσκληση υποψηφίων… για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2011-2012» τελικά δεν είναι και τόσο τυχαίος… Γιατί από την καταγραφή του ονόματός σου σε έναν πίνακα μέχρι την ώρα να δουλέψεις σε σχολείο μπορεί να περάσουν χρόνια.. ίσως και μια αιωνιότητα.

 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan