Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

Για το θέμα της σίτισης και των εφημεριών στα Δημοτικά Σχολεία από τους Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου

Πληθαίνουν τις τελευταίες μέρες οι καταγγελίες συναδέλφων Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου (ΑΜΩ) σχετικά με τις απαιτήσεις που εκφράζονται από διευθυντές για το θέμα της συμμετοχής των ΑΜΩ στη σίτιση και στις εφημερίες.

· Καλούμε τους συναδέλφους ΑΜΩ να ζητούν εγγράφως εντολές διευθυντών σχετικές με ανάθεση καθηκόντων σίτισης και εφημεριών, να καταγγέλλουν το γεγονός στους συλλόγους εκπαιδευτικών και σε κάθε περίπτωση να αρνούνται να εκτελούν καθήκοντα σίτισης και εφημεριών

· Καλούμε όσους διευθυντές σχολείων συμπεριφέρονται με αντισυναδελφικό τρόπο να μην αναθέτουν ή να μην προσπαθούν να αναθέτουν τέτοιου είδους καθήκοντα σε ΑΜΩ. Γνωρίζουν πολύ καλά οι διευθυντές αυτοί πως ο νόμος (1566/85) είναι σαφής: Εργαζόμενοι χωρίς μόνιμη σχέση εργασίας και αμειβόμενοι βάσει ωρών (πχ ωρομίσθιοι και ΑΜΩ) πληρώνονται για τις ώρες για τις οποίες εργάζονται (διδακτικό ωράριο). Κάθε περαιτέρω εργασία πρέπει να λογίζεται ως υπερωρία και από τη στιγμή που πραγματοποιείται θα πρέπει να πληρώνεται κανονικά. Σε κάθε περίπτωση, εργαζόμενος με αυτή τη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την υπερωριακή αυτή απασχόληση.

Οι διευθυντές αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν καλύτερα από όλους πως ο κάθε νόμος (στην συγκεκριμένη περίπτωση ο 1566/85) έχει μεγαλύτερη ισχύ από την οποιαδήποτε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Πέραν όμως του νομικού ζητήματος οι συγκεκριμένοι διευθυντές θα έπρεπε να δείχνουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και σεβασμό απέναντι σε συναδέλφους που αμείβονται με 450 ευρώ το μήνα και γυρνάνε έως και 5 σχολεία. Αντιλαμβανόμαστε την επιθυμία αυτών των συγκεκριμένων διευθυντών να δείξουν καλή διαγωγή προς τους ανωτέρους τους, ωστόσο δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα γίνουμε χαλί για την υπηρεσιακή τους επιβίωση ή εξέλιξη.

· Καλούμε τους συλλόγους εκπαιδευτικών με αποφάσεις τους να καλύπτουν ακόμα και συνδικαλιστικά με στάσεις εργασίας (τις ώρες 2μμ – 2.50μμ) τους συναδέλφους ΑΜΩ στην περίπτωση που διευθυντές συγκεκριμένων σχολείων επιμένουν να εκβιάζουν και να απαιτούν παράλογα πράγματα.

Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί - Κατάργηση της ελαστικής εργασίας

Μετατροπή των συμβάσεων μειωμένου ωραρίου σε συμβάσεις πλήρους ωραρίου


Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών

Συντονιστικό Ωρομίσθιων - Αναπληρωτών

 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan