Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

Ε’ ΕΛΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Ε’  ΕΛΜΕ  ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ                              Παλλήνη   9.5.2012

                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
• Το Υπουργείο παιδείας με Π.Δ  (ΦΕΚ 97/24.4.2012)   αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου , που εφαρμόζουν πιλοτικά το νέο πρόγραμμα σπουδών, χωρίς  να προηγηθεί ενημέρωση των εκπαιδευτικών  και εκπαίδευση των μαθητών  στο νέο  τρόπο εξέτασης.
• Σύμφωνα με αυτό, ειδικά για την εξέταση του μαθήματος της ξένης   γλώσσας, προβλέπονται θέματα Πανελλαδικού χαρακτήρα που ετοιμάζει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας, για να χρησιμοποιηθούν από τους συναδέλφους για τις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου.
Κατά τη γνώμη μας:
1.  είναι αδύνατο να γίνει η εξέταση στα θέματα αυτά (αδίδακτο θέμα  σε γραπτή εξέταση και προφορική εξέταση , χωρίς ηχητικό υλικό) μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα.
2. Θέματα Πανελλαδικού χαρακτήρα από τράπεζα θεμάτων σε ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις(παρά τον, προσωρινά, μη  δεσμευτικό τους χαρακτήρα), είναι αδύνατον να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου και θα οδηγήσουν στην κατηγοριοποίηση και την  απόρριψη μεγάλου αριθμού μαθητών σε υποβαθμισμένες περιοχές που προέρχονται από φτωχά κοινωνικά στρώματα, όπως συνέβη και με την «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» του Αρσένη.
3. Οι εκπαιδευτικοί, που  δεν είχαν καμιά ενημέρωση στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, δεν μπορούν και δεν πρέπει να εφαρμόσουν ένα σύστημα εξετάσεων του οποίου  δεν προηγήθηκε πειραματική εφαρμογή και που δεν οδηγεί στην αναβάθμιση των ξενόγλωσσων μαθημάτων, αλλά στην ενίσχυση των φροντιστηρίων και της παραπαιδείας. 
  Το Δ.Σ  της ΕΛΜΕ  καλεί  ΟΛΜΕ  και σχολικούς συμβούλους της ξένης γλώσσας να αντιδράσουν και να καλέσουν τους συναδέλφους να μην εφαρμόσουν το πιο πάνω Π.Δ. Άλλωστε  η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί  να χρησιμοποιηθεί, για να γίνουν πιο αυστηρές οι εξετάσεις σε βάρος  μαθητών που είχαν την «ατυχία» να φοιτούν σε πιλοτικά Γυμνάσια.
 
                                      Για το Δ.Σ  της  Ε’ ΕΛΜΕ
                    Η   Πρόεδρος                                           Ο Γ.Γραμματέας
                    Άννα   Μπαχτή                                  Δημήτρης   Μπαξεβάνης
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan