Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της alfavita.gr το ΑΣΕΠ έχει πάρει τελική απόφαση για τη μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο τεστ γνώσεων / δεξιοτήτων για το διαγωνισμό των εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ. Δηλαδή στο διαγωνισμό των εκπαιδευτικών δεν θα προσμετριούνται μόρια από τυχόν συμμετοχή εκπαιδευτικού στο τεστ γνώσεων / δεξιοτήτων. Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί ως πτυχιούχοι μπορούν να πάρουν μέρος στο τεστ δεξιοτήτων για να κερδίσουν μόρια στη διεκδίκηση άλλων θέσεων του δημοσίου.

Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για το τεστ γνώσεων / δεξιοτήτων θα γίνει μέσα στο Δεκέμβριο όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή του ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος που έχει άμεση σχέση με την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων για το τεστ / δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ. Η πραγματοποίηση του πρώτου τεστ γνώσεων / δεξιοτήτων θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2008.
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan