Τρίτη 3 Ιουνίου 2008

Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ το χρονοδιάγραμμα για τους τρεις μεγάλους διαγωνισμούς του τρίτου τετραμήνου του 2008 είναι το παρακάτω:

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών

Τον Αύγουστο θα δημοσιοποιήσει το ΑΣΕΠ την προκήρυξη για το νέο διαγωνισμό των εκπαιδευτικών. Στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής εκτιμούν ότι στις γραπτές εξετάσεις θα συμμετάσχουν πάνω από 80.000 υποψήφιοι των «κλασικών» και τεχνικών ειδικοτήτων. Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της εξεταστέας ύλης από το υπουργείο Παιδείας δημιουργεί νέα δεδομένα στο ΑΣΕΠ. Σύμφωνα μ’ αυτά, η προκήρυξη θα εκδοθεί τον Αύγουστο, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει το Σεπτέμβριο και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί το Δεκέμβριο ή το πρώτο δεκαπενθήμερο της νέας χρονιάς.
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan