Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2008

Στην ολομέλεια του ΣτΕ οι προσλήψεις καθηγητών που έγιναν το 2002

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ κρίθηκαν, κατά πλειοψηφία, από το Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας οι διορισμοί εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 2002.

Ωστόσο, λόγω και των αντίθετων απόψεων που υπάρχουν, το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 184/2008 απόφασή του, παρέπεμψε στην Ολομέλεια του ΣτΕ για να κριθεί οριστικά αν είναι ή όχι συνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3027/2002 σύμφωνα με τις οποίες έγιναν οι διορισμοί εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το έτος 2002.

Εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων (μαθηματικοί, φιλόλογοι, θεολόγοι, κ.λπ.) άσκησαν στο ΣτΕ έφεση κατά αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε ως αβάσιμη η αίτηση τους με την οποία ζητούσαν να ακυρωθεί ο πίνακας διοριστέων καθηγητών (29.8.2002) σύμφωνα με τον οποίο διορίστηκαν και καθηγητές του έτους 2000 από την επετηρίδα.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Τμήματος Γ. Σταυρόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3027/2002 με τις οποίες προβλέπεται ότι οι διορισμοί των μονίμων εκπαιδευτικών το έτος 2002 θα γίνουν σε ποσοστό 25% από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και 75% από την επετηρίδα προσωρινών αναπληρωτών του Ν. 2725/1999 είναι ανίσχυρες, ως αντίθετες στις διατάξεις του άρθρου 101 του Συντάγματος και στις συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας.

Ο Σταυρόπουλος αναφέρει ότι μετά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων με προσλήψεις στον δημόσιο τομέα πρέπει να γίνονται με διαγωνισμό, με αντικειμενικά κριτήρια και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης Αρχής (ΑΣΕΠ). Κατόπιν αυτών καταλήγει ο πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος ότι οι επίμαχες διατάξεις του Ν. 3027/2002 είναι μη εφαρμοστές γιατί οι πίνακες των διοριστέων καθηγητών καταρτίστηκαν χωρίς να τηρηθούν οι συνταγματικές εγγυήσεις της πρόσληψης προσωπικού κατόπιν διαγωνισμού ή επιλογής από το ΑΣΕΠ.

Δύο ακόμη μέλη του δικαστηρίου, οι σύμβουλοι Επικρατείας Ν. Μαρκουλάκης και Ν. Σακελλαρίου συντάχθηκαν με την άποψη της αντισυνταγματικότητας της επίμαχης διάταξης με λίγο διαφορετικό σκεπτικό.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan