Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2008

alfavita.gr: Από 30/1 έως 18/2 οι αιτήσεις για το Τεστ δεξιοτήτων – Δεν αφορά το διαγωνισμό των εκπαιδευτικών

Από 30 Ιανουαρίου μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2008 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο ΑΣΕΠ τις αιτήσεις συμμετοχής τους στις εξετάσεις του τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο α΄εξάμηνο του 2008.


Τις επόμενες μέρες η προκήρυξη θα θα δημοσιευθεί στο τεύχος ΑΣΕΠ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Στο Τεστ δεξιοτήτων μπορούν να συμμετάσχουν και πτυχιούχοι καθηγητικών σχολών για να διεκδικήσουν μια θέση στο δημόσιο με σειρά προτεραιότητας. Ωστόσο το τεστ δεξιοτήτων δεν έχει καμία σχέση με το διαγωνισμό των εκπαιδευτικών και δεν εμπλέκεται με αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματά του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σ΄ αυτόν.

Αυτή είναι η διαβεβαίωση από τον ΑΣΕΠ ο οποίος επισημαίνει ότι στην προκήρυξη τονίζεται ότι το τεστ δεξιοτήτων είναι «Ειδική γραπτή δοκιμασία (test) επί των γενικότερων και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, για την κατάρτιση πίνακα βαθμολογίας με βάση τον οποίο θα μοριοδοτούνται όσοι από αυτούς συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας (άρθρο 18 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει) για την πλήρωση θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ».
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan