Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προκήρυξη του Τεστ Γενικών Γνώσεων & Δεξιοτήτων


Σήμερα αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1Τ/2007, που αφορά τη διενέργεια της ειδικής γραπτής δοκιμασίας (τεστ γενικών γνώσεων & δεξιοτήτων).


Το ΑΣΕΠ αποφάσισε, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η συγκεκριμένη προκήρυξη για πλήθος υποψηφίων, να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της προκήρυξης πριν την επίσημη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ. Για το λόγο αυτό, το παρόν δελτίο τύπου συνοδεύεται και από σχέδιο της προκήρυξης μαζί με το αντίστοιχο έντυπο υποβολής αίτησης.


Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων επισημαίνεται επίσης ότι οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα οριστούν κατά τον τελικό έλεγχο του δοκιμίου της προκήρυξης που θα σταλεί για έγκριση στο ΑΣΕΠ από το Εθνικό Τυπογραφείο πριν τη δημοσίευση του ΦΕΚ.
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan