Τετάρτη 16 Απριλίου 2008

Ένα χρόνο θα φυλάσσονται τα γραπτά στο ΑΣΕΠ

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’ αριθμ. 16/2008 απόφασή της έκανε αποδεκτό το αίτημα του ΑΣΕΠ και μείωσε από τα πέντε χρόνια στο ένα έτος την υποχρέωση που έχει το ΑΣΕΠ να διαφυλάσσει τα γραπτά δοκίμια των διεξαγόμενων διαγωνισμών από την ημέρα δημοσίευσης των πινάκων επιτυχόντων στους διαγωνισμούς.

Η Αρχή με την υπ’ αριθμ. 40/2006 απόφασή της είχε κρίνει ότι το ΑΣΕΠ έχει την υποχρέωση να διαφυλάσσει τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων στους διαγωνισμούς για πέντε χρόνια, από την ημέρα δημοσίευσης των πινάκων επιτυχόντων στους διαγωνισμούς.

Το ΑΣΕΠ ζήτησε από την Αρχή να επανεξετάσει το θέμα, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα αρχειοθέτησης και φύλαξης των γραπτών δοκιμίων όλων των διαγωνισμών για πέντε χρόνια.

Η Αρχή, αφού έλαβε υπόψη της την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του ΑΣΕΠ, μείωσε σε ένα χρόνο την υποχρέωσή του να διαφυλάσσει τα γραπτά δοκίμια. Στη νέα απόφασή της η Αρχή, επαναλαμβάνει ότι οι υποψήφιοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα των γραπτών τους, αφού καταβάλλουν παράβολο των δέκα ευρώ. Επίσης, η Αρχή επαναλαμβάνει στην απόφασή της, ότι το ΑΣΕΠ έχει την υποχρέωση να ενημερώνει με τις προκηρύξεις των διαγωνισμών, ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμια, όπως και ότι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των γραπτών τους.


Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan