Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια: Μύθοι και... οργανικότητα

Η ειδική εκπαίδευση πλήττεται ήδη από την πολιτική των περικοπών και των μειωμένων διορισμών. Τα σχολεία υπολειτουργούν καθώς λείπουν εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Σήμερα φοιτούν στις δημόσιες δομές της ειδικής εκπαίδευσης 36.000 μαθητές (Στατιστική Υπηρεσία), ενώ υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων με αναπηρίες αγγίζει τις 180.000.
Οι αριθμοί μαρτυρούν την τεράστια έλλειψη υποδομών στο χώρο της δημόσιας ειδικής αγωγής. Υπάρχουν πανελλαδικώς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου, 585 ιδρυμένες ΣΜΕΑΕ, εκ των οποίων ΔΕΝ λειτουργούν 107 (περίπου 1 στις 5).
Στα ΚΕΔΔΥ οι λίστες αναμονής μακραίνουν και χρειάζονται περίπου δύο χρόνια για να αξιολογηθούν. Η κατάργηση του μεγαλύτερου αριθμού ιατροπαιδαγωγικών κέντρων θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αναμονή.
Επιπλέον φέτος ο θεσμός της παράλληλης στήριξης πέρασε από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ΕΣΠΑ. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι περιπτώσεις που ένας εκπαιδευτικός στηρίζει δύο μαθητές, ανεπίτρεπτο για το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης. Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών δεν τους επιτρέπουν να παρέχουν ουσιαστικό παιδαγωγικό έργο. Στο σύνολό τους είναι ελαστικά εργαζόμενοι, με μία κατάπτυστη σύμβαση που δεν εξασφαλίζει καμία εργασιακή σιγουριά, ενώ τα δεδουλευμένα δεν καταβάλλονται στην ώρα τους και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Με κριτήριο το χαμηλό κόστος, αδιαφορώντας για το ποιες είναι οι μαθησιακές και παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών, ρίχνουν το βάρος στην αυτοθυσία των εκπαιδευτικών. Για άλλη μια φορά η ειδική αγωγή γίνεται ο προθάλαμος και το μαζικό πείραμα για την εφαρμογή εκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων.
Επίσης παραγνωρίζονται παντελώς οι ευθύνες του Υπουργείου, το οποίο καθορίζει τη χρηματοδότηση των σχολείων, την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής των ΣΜΕΑΕ, το διορισμό του απαραίτητου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στην ειδική αγωγή, την παροχή περαιτέρω αντισταθμιστικής αγωγής, τον καταρτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων ειδικής αγωγής, κ. α.), ενώ ποτέ ως τώρα δεν έχει προκηρύξει οργανικές θέσεις για τις ΣΜΕΑΕ στη δευτεροβάθμια, όπως πολύ καλά έπραξε με τους δασκάλους και νηπιαγωγούς της πρωτοβάθμιας ΕΑΕ. Ως δικαιολογία προβάλλεται η ανυπαρξία καταρτισμένων εκπαιδευτικών με τίτλους σπουδών, κάτι το οποίο είναι παντελώς αναληθές. Ενδεικτικά μόνο οι φιλόλογοι που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών και έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο είναι περίπου 260!!!
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
- Γιατί δεν προκηρύσσονται οργανικές θέσεις στη Β’θμια ΕΑΕ για να καλυφθούν από μεταπτυχιακούς, όπως αντίστοιχα συμβαίνει με τους πτυχιούχους του ΠΤΕΑ Θεσσαλίας και του αντίστοιχους συναδέλφους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας;
-Γιατί καλύπτονται οι ελάχιστες οργανικές θέσεις με μεταθέσεις/αποσπάσεις μονίμων, οι οποίοι συνήθως έχουν μόνο ένα σεμινάριο 400 ωρών;
-Με ποια αντικειμενικά κριτήρια προτιμώνται μόνιμοι χωρίς σχετικό με την Ε.Α. τίτλο σπουδών από καταρτισμένους πτυχιούχους αναπληρωτές;
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
  • Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί στη Β’θμια ειδική εκπαίδευση (ΤΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ και λοιπές ΣΜΕΑΕ) μετά από προκήρυξη οργανικών θέσεων με βάση τις πάγιες αναγνωρισμένες ανάγκες.
  • Κανένα κλείσιμο-συγχώνευση σχολικής μονάδας ΕΑΕ.
  • Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα και βαθμίδα εκπαίδευσης.
§ Έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ίδρυση δημόσιων ειδικών σχολείων όλων των βαθμίδων για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των ΑμΕΑ. Πλούσιος εξοπλισμός, εποπτικό υλικό και βελτίωση υποδομής των υφιστάμενων και των υπό ίδρυση ειδικών σχολείων.
§ Στελέχωση των ειδικών σχολείων με απαραίτητες ειδικότητες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό κ.ά.).
§ Κατοχύρωση παιδαγωγικής – εκπαιδευτικής κατεύθυνσης των ΚΕΔΔΥ άμεση, επαρκή και ποιοτική στελέχωση τους, μικρότερες περιοχές ευθύνης ανά δήμο, λιγότερες διοικητικές αρμοδιότητες, κινητές μονάδες που θα επισκέπτονται τα σχολεία και θα στηρίζουν εκπαιδευτικούς και μαθητές.
§ Αναβάθμιση των υπαρχόντων και ίδρυση νέων εκπαιδευτικών μονάδων παροχής δημόσιας και δωρεάν, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ).
Βασίλης Παπαδημητρίου,
αναπληρωτής εκπαιδευτικός στην ειδική αγωγή,
μέλος ΠΕΑΕ
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan