Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Θα απαντήσει κάποιος επιτέλους, οεο;;;;;;

Από τις 29/09 /11 ως Π.Ε.Α.Ε. καταθέσαμε ερώτηση στο ΥΠΔΒΜΘ με αντικείμενο την απόκρυφη αλληλογραφία μεταξύ υπουργείου Εσωτερικών και υπουργείου Παιδείας, όπου ρητά αναφέρεται πως οι συμβάσεις αναπληρωτών θα μειωθούν από 9μηνες σε 8μηνες στα πλαίσια περικοπών...'ανθρωπωρών'. Εμείς ως άνθρωποι και όχι ως μεταβλητή απαιτούμε μετά από 80 μέρες μια απάντηση για το τι σκοπεύει να πράξει η υπουργός. Ειδάλλως θα προβούμε σε νομική καταγγελία.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Προς:

Υπουργό Παιδείας

Υφυπουργό Παιδείας

Τμήμα Διορισμών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Διορισμών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Μείωση μηνών απασχόλησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σε Δελτίο Τύπου του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης την 21η Σεπτεμβρίου 2011 και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα 5 αναφέρεται «Ειδικά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Παιδείας, η μείωση των μηνών απασχόλησης από 9 το 2010 σε 8 το 2011…».

Ζητάμε άμεσα διευκρινίσεις σε σχέση με τη μείωση αυτή στους μήνες της σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα ζητάμε να μας κοινοποιήσετε το έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η προαναφερθείσα συμφωνία, πώς αυτή θα εφαρμοστεί όταν το σχολικό έτος διαρκεί 9 μήνες και ποια η τύχη των συναδέλφων που έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται από την έναρξη του σχολικού έτους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan