Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΜΕ - ΔΟΕ: Θέμα: Αλλαγή στη σύμβαση των αναπληρωτών εκπαιδευτικώνΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΠρος ΔΟΕ και ΟΛΜΕ
Αθήνα, 24/10/12
 
Θέμα: Αλλαγή στη σύμβαση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών


Αξιότιμοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες,


Δεν είναι λίγες οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες καλούν συναδέλφους που προσλήφθηκαν στην πρώτη φάση προσλήψεων να υπογράψουν νέα σύμβαση, ενώ οι προσληφθέντες των επόμενων φάσεων εξαρχής υπογράφουν σύμβαση «διορθωμένη». Στη σύμβαση αυτή (αναπληρωτών μέσω κρατικού προϋπολογισμού) για πρώτη φορά αναφέρεται στο σημείο 4 πως: «δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας το υπερβάλλον των 15 ημερών διάστημα αναρρωτικής άδειας, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, περί χρονικού διαστήματος αξίωσης καταβολής μισθού σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας, και του αριθμ. 1470/22.08.2008 γνωμοδοτικού εγγράφου του Γραφείου Συμβούλου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., περί αδειών εκπ/κών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στον περιορισμό του εν λόγω εδαφίου δεν εμπίπτουν οι άδειες κύησης ή λοχείας». Σε επικοινωνία  που είχαμε με το Υπουργείο δε μας δόθηκε μία ξεκάθαρη απάντηση για τη νομική υπόσταση της αλλαγής αυτής. Σας ζητάμε, λοιπόν, να διερευνήσετε άμεσα μέσω των νομικών συμβούλων  σας τον  παραπάνω όρο της σύμβασης, να μας ενημερώσετε και να κινηθείτε ανάλογα.
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan