Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Απάντηση Υπ. Παιδείας σε ερώτηση της ΠΕΑΕ από τις 10/9... ποτέ δεν είναι αργά...ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε αίτημα»
Σχετ: Αίτημα με αριθμ. πρωτ. 103815/Δ2/10-9-2012

Απαντώντας στο από 10-9-2012 αίτημα σχετικά με τους εκκρεμείς διορισμούς εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2012-2013, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η υπηρεσία μας με το υπ’ αρ. 102512/Δ2/6-9-2012 έγγραφο ζήτησε από το ΑΣΕΠ τον ορισμό πίνακα συμπληρωματικών διορισμών από τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 ως διοριστέων των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ10, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05 και ΠΕ12.06 μετά τη διαπίστωση ότι 45 συνολικά θέσεις εκπαιδευτικών των οικείων κλάδων δεν καλύφθηκαν, είτε επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν υπέβαλαν αίτηση, είτε επειδή διορίστηκαν σε εφαρμογή άλλων διατάξεων.

Με την 244/27-9-2012 απόφαση του Γ’ Τμήματος του ΑΣΕΠ αποφασίστηκε ο συμπληρωματικός διορισμός των 45 εκπαιδευτικών από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 2008, λόγω νομίμου παρατάσεως του πίνακα επιτυχόντων για το σχολικό έτος 2012-2013 με την υπ.αριθμ. πρωτ. 21406/Δ2/29-9-2012 (ΦΕΚ 615/τ. Β’) σχετική Υ.Α.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης εκδόθηκε η υπ. αριθμ. πρωτ. 123222 /Δ2/10-10-2012 εγκύκλιος με θέμα «Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιων εκπ/κών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008, 3Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις) (ποσοστό 60%), κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ10, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05 και ΠΕ12.06, για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2012-2013»
Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της υπ. αριθμ. πρωτ. 133470/Δ2/26-10-2012 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Συμπληρωματικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013, από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008, τον πίνακα του 24μήνου και τους πίνακες των περ. α’ και γ’ της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71)». Με την απόφαση αυτή διορίζονται συνολικά σαράντα οκτώ (48) εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι σαράντα δύο (42) από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του 2008, οι τρεις (3) από τον πίνακα του 24μήνου και οι τρείς από τους πίνακες ειδικών κατηγοριών (2 από τον πίνακα Α και 1 από τον πίνακα Γ’).
Επιπλέον, με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 129614/Δ2/22-10-2012 και 129635/Δ2/22-10-2012 υπουργικές αποφάσεις ανακαθορίστηκαν οι θέσεις μόνιμου διορισμού κατά εκπαιδευτικό κλάδο που διορίζονται από τις ειδικές κατηγορίες και τις διατάξεις του 24μήνου αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι για την ανωτέρω απόφαση έχει ήδη υπογραφεί η υπ. αριθμ. πρωτ. 125124/Δ2/12-10-2012 (ΑΔΑ: Β4369-Μ4Τ) απόφαση ανακατανομής των θέσεων διορισμού για το σχολικό έτος 2012-2013, βάσει της οποίας 6 θέσεις του κλάδου ΠΕ03 (3 του πίνακα 24μήνου και 3 του πίνακα Β των ειδικών κατηγοριών) οι οποίες δεν καλύφθηκαν με την υπ. αριθμ. πρωτ. 98290/Δ2/29-8-2012 (φεκ 925 τ. Γ’ /6-9-2012) Υ.Α. διορισμών κατανεμήθηκαν ως εξής: οι τρεις στον πίνακα του 24μήνου του κλάδου ΠΕ04.01 και οι δυο στον πίνακα α’ των ειδικών κατηγοριών του κλάδου ΠΕ03 και η μια στον πίνακα Γ’ των ειδικών κατηγοριών του κλάδου ΠΕ03.

Οι τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στις περιοχές διορισμού τους θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και δεν επηρεάζονται από τις προσλήψεις των αναπληρωτών.Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ι. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥΕσωτερική Διανομή
  1. Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε. Τμήμα Α΄
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan