Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2008

Προς διορισμό 120 εκπαιδευτικών Μουσικής για τις επόμενες δύο σχολικές περιόδους

Τον καθορισμό 120 θέσεων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ1601 Μουσικής που προκηρύσσονται για την κατάρτιση των πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών κατά τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010 προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση, την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Λέγκας.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφει εκτός του υφυπουργού, ο υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, οι θέσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ1601 Μουσικής κατανέμονται ισομερώς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών θα ανέλθει στις 719 χιλιάδες ευρώ για το τρέχον έτος και στα 2 εκατομμύρια 175 χιλιάδες ευρώ για καθένα από τα επόμενα έτη.


ΠΗΓΗ: Κέρδος online 18/01/08
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan