Παρασκευή 1 Αυγούστου 2008

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Αθήνα, 31/07/08
Α.Π.: 21

Προς: Πρόεδρο ΑΣΕΠ, κ.. Βέη

Αξιότιμε κ. Βέη,

Ενόψει του επικείμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε μια σειρά από αιτήματά μας.
Δυστυχώς, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ δεν είναι ποτέ σταθερή και κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται το φαινόμενο των δηλώσεων –πολλές φορές παραπλανητικών- στα Μ.Μ.Ε. από επίσημους και ανεπίσημους φορείς δημιουργώντας στους υποψήφιους επιπλέον άγχος και αβεβαιότητα. Δεδομένου ότι η ύλη έχει ήδη ανακοινωθεί επίσημα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα θέλαμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να οριστούν με σαφήνεια τόσο η ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης όσο και η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.
Επιπλέον, με βάση τα δεδομένα του τελευταίου διαγωνισμού οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν παράβολο αξίας 30 ευρώ. Είναι παράλογο να ζητείται το ποσό αυτό από αδιόριστους εκπαιδευτικούς, όταν μάλιστα πρόκειται για ένα διαγωνισμό του δημοσίου.
Τέλος, όπως θα γνωρίζετε, στο διαγωνισμό εκπαιδευτικών του 2006-2007 μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων (τα οποία άργησαν ιδιαίτερα για κάποιες ειδικότητες) πολλοί εξεταζόμενοι, αφού είδαν τα γραπτά τους, αντιλήφθηκαν ότι δεν υπήρχαν επαρκείς διορθώσεις, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν λάθη. Επαναδιατυπώνουμε το αίτημά μας για δημοσίευση των σωστών απαντήσεων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και στη γενική διδακτική – παιδαγωγικά θέματα και την ειδική διδακτική, ενώ ταυτόχρονα, ζητάμε την αναγνώριση του δικαιώματός μας να λαμβάνουμε αντίγραφο γραπτού και να γίνεται αναβαθμολόγηση, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο από τον υποψήφιο.
Για όλα τα παραπάνω ζητάμε την άμεση συνάντηση των αρμόδιων φορέων του ΑΣΕΠ με την Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών.

Με εκτίμηση,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan