Σάββατο 9 Αυγούστου 2008

Στις αρχές του νέου έτους ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ; Τι είπε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ για τα ζητήματα του διαγωνισμού των εκπαιδευτικών στη συνάντηση με Πανε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤην Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2008 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών και του προέδρου του ΑΣΕΠ, κ. Βέη. Στη συνάντηση αυτή τέθηκαν από την Π.Ε.Α.Ε. ζητήματα σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και δημοσίευσης της προκήρυξης, κατάργησης του παραβόλου που πληρώνουν οι υποψήφιοι, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη διόρθωση των γραπτών.

Ο κ. Βέης κατέστησε σαφές ότι για την καθυστέρηση που υπάρχει δεν ευθύνεται το ΑΣΕΠ, αλλά το ΥΠΕΠΘ, το οποίο δεν έχει κάνει ακόμα τις απαραίτητες ενέργειες (δημοσίευση ΦΕΚ για τους διορισμούς, αίτημα για διεξαγωγή του διαγωνισμού, κτλ) προκειμένου το ΑΣΕΠ να προχωρήσει στην δημοσίευση της προκήρυξης. Ο ίδιος δήλωσε ότι μάλλον είναι αδύνατη η διεξαγωγή του διαγωνισμού εντός του 2008 και οι πιθανές ημερομηνίες είναι το τέλος Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου. Σχετικά δε με την ανακοίνωση της προκήρυξης, το ΥΠΕΠΘ πρέπει αρχικά να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ενώ έγινε σαφές ότι η δημοσίευσή της οφείλει να γίνει σε τέτοιες ημερομηνίες που δε θα δημιουργηθεί πρόβλημα στους υποψηφίους εξαιτίας της υπολειτουργίας των γραμματειών των σχολών (άρα όχι τον Αύγουστο), αλλά και σε τέτοιες ημερομηνίες που θα δίνει τη δυνατότητα σε συναδέλφους που πήραν πτυχίο το Σεπτέμβριο να μπορέσουν να προλάβουν τις προθεσμίες.

Σχετικά δε με το παράβολο ο κ. Βέης ενημέρωσε την Π.Ε.Α.Ε. πως το Υπουργείο Οικονομικών εισπράττει χρήματα από αυτό το παράβολο και όχι το ΑΣΕΠ.

Τέλος, σχετικά με τα γραπτά και τις διορθώσεις εκτέθηκαν αναλυτικά στον κ. Βέη τόσο το ζήτημα προβληματικών διατυπώσεων στα θέματα όσο και προβλήματα που υπήρχαν στις αποκλίσεις διορθώσεων και λάθη στις βαθμολογίες εξαιτίας της κακής λειτουργίας των scanners. O κ. Βέης αναγνώρισε την υποκειμενικότητα των διορθωτών – βαθμολογητών κυρίως στο μάθημα της ειδικής διδακτικής. Στο αίτημά μας να μη γνωρίζουν οι διορθωτές τις μεταξύ τους διορθώσεις και βαθμολογήσεις, καθώς και για την ανάγκη ανακοίνωσης των ορθών απαντήσεων και στο μάθημα της διδακτικής μάς είπε ότι θα το μελετήσει, αλλά ότι υπάρχει αντίδραση και από την πλευρά των διορθωτών. Επιπλέον, αναφέροντας παραδείγματα λανθασμένων διορθώσεων που είχαν διαπιστωθεί, όπως π.χ. μη αναγνώριση σωστών απαντήσεων, ο κ. Βέης δήλωσε ότι εξετάζεται ο τρόπος που αυτά θα αποφευχθούν στον επερχόμενο διαγωνισμό, καθώς και η δυνατότητα διόρθωσης βαθμολογίας σε γραπτά που έχει διαπιστωθεί πως το λάθος δεν είναι ευθύνη του υποψηφίου.

Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι το ΥΠΕΠΘ, πέρα από την απαξίωση της εκπαίδευσης με τους ελάχιστους διορισμούς, αποδεικνύεται και ανίκανο να διεξάγει ένα διαγωνισμό με στοιχειώδεις όρους υπευθυνότητας και αξιοπρέπειας προς τους υποψήφιους. Το ΥΠΕΠΘ οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους για όλους τους συναδέλφους και, ως ΠΕΑΕ, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά οι τερατώδεις παραβλέψεις, γραφειοκρατικές ταλαιπωρίες, αδικίες, άστοχες ή και εντελώς λανθασμένες βαθμολογήσεις, καθυστερήσεις που δυσχεραίνουν την ήδη οριακή θέση των συναδέλφων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

T.Θ. 3785, Τ.Κ. 10210

adioristia@freemail.gr
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan