Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


06.06.2010

ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΜΕΑΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουν μέχρι σήμερα ιδρυθεί 585 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης, εκ των οποίων περίπου το ένα τέταρτο δε λειτούργει. Υπάρχουν 63 Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, εκ των οποίων δε λειτουργούν 4. Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις δομές Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παράλληλη στήριξη) στη ΔΕ, ξεπέρασαν στο τέλος της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς τις 1200.

Παρ’ όλα αυτά, ελάχιστες οργανικές θέσεις έχουν προκηρυχθεί έως σήμερα, οι οποίες, όταν υπάρχουν, καλύπτονται αποκλειστικά με μεταθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών από τη γενική αγωγή. Η πρακτική αυτή αντιφάσκει με τα οριζόμενα άρθρων του Ν. 3699/2008, όπου ορίζεται ότι η στελέχωση των ως άνω Μονάδων γίνεται από εκπαιδευτικούς με σπουδές στην ΕΑΕ με σαφώς ορισμένα τυπικά προσόντα, κατά προτεραιότητα. Μέχρι τώρα, μολονότι υπάρχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί στη ΔΕ διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν ως προέκταση στην ειδικότητά τους το «.50» της ΕΑΕ, αυτοί υπηρετούν αποκλειστικά και μόνο ως αναπληρωτές.

Η ακολουθούμενη πρακτική του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και κρατά εγκλωβισμένους τους έχοντες τα τυπικά προσόντα εκπαιδευτικούς και απογυμνώνει τη γενική εκπαίδευση από εκπαιδευτικό δυναμικό.

Με βάση τα παραπάνω,

ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Γιατί δεν υπάρχει ορισμός οργανικών κενών σε όλες τις ιδρυθείσες ΣΜΕΑΕ, αντίστοιχος των πραγματικών αναγκών της ΕΑΕ, με κάλυψή τους από την αρχή του επόμενου σχολικού έτους με μόνιμο διορισμό αδιόριστων εκπαιδευτικών;
  2. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του ΥπΠΔΒΜΘ για τον νέο σχολικό έτος 2011-2012 σχετικά με την ΕΑΕ και τους, έχοντες τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ, έως σήμερα αναπληρωτές εκπαιδευτικούς;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ηρώ Διώτη

 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan