Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Προς:

Υπουργό Παιδείας, Διαμαντοπούλου Άννα,

Αναπληρώτρια Υπουργό, Γεννηματά Φώφη.

Υφυπουργό, Χριστοφιλοπούλου Εύη

Διεύθυνση Διορισμών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Διορισμών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Αναγνώριση εξάμηνων σεμιναρίων Παιδαγωγικής Επάρκειας

Στην πρόσφατη εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το έτος 2011-12 στη σελίδα 20, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ, παρ.α), αναφέρονται τα εξής: «Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται (διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 και 4 του ν. 3848/2010): α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»

Όπως και στο παρελθόν σας είχαμε ενημερώσει ήδη έχουν υπάρξει ιδιωτικοί φορείς που διοργανώνουν σεμινάρια σε συνεργασία, όπως οι ίδιοι λένε, με τμήματα ΑΕΙ για την παροχή παιδαγωγικής επάρκειας σε εκπαιδευτικούς. Τα σεμινάρια αυτά, λειτουργώντας κατά το πρότυπο των σεμιναρίων της ειδικής αγωγής, για τα οποία γνωρίζετε πολύ καλά τις αντιδράσεις που υπήρξαν, παρέχονται έναντι χρηματικής αμοιβής, ενώ είναι αμφιβόλου παιδαγωγικής επάρκειας. Είναι εύλογη, λοιπόν, η απορία μας, δεδομένου ότι ούτε στην εγκύκλιο ούτε κάπου αλλού δεν αναφέρεται κάποια λίστα με Α.Ε.Ι. που παρέχουν αυτήn την πιστοποίηση, αν συμπεριλαμβάνονται και αναγνωρίζονται προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί από ιδιωτικούς φορείς, όποιοι και αν είναι αυτοί, ή και με τη συνεργασία δημόσιων Α.Ε.Ι. Στο αρνητικό για εμάς ενδεχόμενο που αυτό ισχύει, ζητάμε να δημοσιοποιήσετε ποια είναι αυτά.

Η πάγια θέσης της Π.Ε.Α.Ε. είναι η παιδαγωγική επάρκεια να αναφέρεται στο πτυχίο και να αποκτιέται στον προπτυχιακού κύκλου. Οποιαδήποτε επιμόρφωση οφείλει να παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας στον εκπαιδευτικό μετά τον διορισμό του με εκπαιδευτική άδεια . Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν σεμινάρια ή άλλου τύπου τίτλοι σπουδών εκτός του βασικού να αποτελούν φραγμό διορισμού ή πρόσληψης συναδέλφων εκπαιδευτικών στο δημόσιο σχολείο.

Αναμένουμε την άμεση απάντηση στο ερώτημά μας, δεδομένου ότι και εμείς και εσείς έχουμε ξανά αντιμετωπίσει αντίστοιχη κατάσταση στην ειδική αγωγή όπου επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν κενά του νόμου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα ακόμα και στην ίδια τη σχολική διαδικασία.

 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan