Τρίτη 17 Ιουλίου 2012

Τροποποίηση σε εγκύκλιο αναπληρωτών - ωρομισθίων


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
panenadekp@gmail.com, τηλ. επικοινωνίας: 6978286051


Αθήνα, 17/7/12


Προς τη
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Διευθύνσεις Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης
Τμήματα Α΄
Υπόψη:  κ. Χανιαλίδη Σπ. (Α/θμια), κ. Ευσταθίου Ιουλίας (Β/θμια)

Στη φετινή εγκύκλιο (1) για την υποβολή αίτησης - δήλωσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων, στη σελ.28, αναγράφεται ότι
«β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 5 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως): … (ίί) παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη από την Κεντρική Υπηρεσία αποκλειστικά και μόνο ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων εκπ/κών.». Με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται η σειρά κατάταξης στους πίνακες, αφού δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να προσληφθούν ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου σε μια περιοχή και στη συνέχεια, σε επόμενη φάση προσλήψεων, να προσληφθούν κατά προτεραιότητα έναντι άλλων συναδέλφων με περισσότερα μόρια ως πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή αφού προηγούνται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων εκπ/κών!
Στην αντίστοιχη περσινή εγκύκλιο αναφερόταν ότι δύνανται να προσληφθούν ως πλήρους ωραρίου, αλλά στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλον υποψήφιο που προηγείται στην σειρά κατάταξης.
Ζητούμε, λοιπόν, να τροποποιηθεί άμεσα η συγκεκριμένη παράγραφος της εγκυκλίου και καμία παραβίαση της σειράς κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών να μην πραγματοποιηθεί κατά τις προσλήψεις αναπληρωτών.
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan