Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012

Ερώτηση στο Υπουργείο Παιδείας για τους επιλαχόντες διοριστέουςΑΠΟ:            ΠΡΟΣ:
            Πανελλήνια Ένωση                                                    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
     Αδιορίστων Εκπαιδευτικών                         ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                    (Π.Ε.Α.Ε)                                                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε
              τηλ: 6978286051                                                    ΤΜΗΜΑ Α’ (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ) 
  Email: panenadekp@gmail.com                                                                 

Μαρούσι, 10/9/2012

Θέμα: Ερώτηση σχετικά με τους διορισμούς εκπαιδευτικών

Στις 11 του Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός όλων των εκπαιδευτικών που προέβλεπε η εγκύκλιος διορισμών βάσει και των πιστώσεων που διατέθηκαν φέτος στο Υπ.Παιδείας.
Από τους 225 διορισμούς εκπαιδευτικών που ανακοινώθηκαν μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι 174. Εκκρεμούν άλλοι 51 διορισμοί εκ των οποίων οι 45 μέσω ΑΣΕΠ.
Συγκεκριμένα, δεν πραγματοποιήθηκαν:
·          Κλάδος ΠΕ 02:         3 διορισμοί από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ
·          Κλάδος ΠΕ 03:         14 διορισμοί από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ
                                 3 διορισμοί από τον πίνακα 24μηνου
                                 3 διορισμοί από τις ειδικές κατηγορίες
·          Κλάδος ΠΕ 04.01:    9 διορισμοί από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ
·          Κλάδος ΠΕ 04.02:    5 διορισμοί από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ
·          Κλάδος ΠΕ 04.04:    2 διορισμοί από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ
·          Κλάδος ΠΕ 04.05:    2 διορισμοί από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ
·          Κλάδος ΠΕ 10:         1 διορισμός από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ
·          Κλάδος ΠΕ 12.04:    2 διορισμοί από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ
·          Κλάδος ΠΕ 12.05:    4 διορισμοί από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ
·          Κλάδος ΠΕ 12.06:    3 διορισμοί από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ

Στην εγκύκλιο διορισμού που εξέδωσε το Υπουργείο, αναφέρεται:
«Με την παρούσα εγκύκλιο διορίζεται το σύνολο των εναπομεινάντων διοριστέων εκπ/κών των ανωτέρω κλάδων των πινάκων του ΑΣΕΠ 2008, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί σε εφαρμογή άλλων διατάξεων. Αν απομείνουν κενές θέσεις, αυτές θα καλυφθούν από ισάριθμους εκπαιδευτικούς που έλαβαν τη βαθμολογική βάση στον ίδιο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και με τη σειρά κατάταξής τους και, ελλείψει υποψηφίων της περίπτωσης αυτής, θα καλυφθούν από υποψηφίους του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση διορισμού με νέα εγκύκλιο.»
Με βάσει τα παραπάνω γνωρίστε μας
1. Τον χρόνο έκδοσης συμπληρωματικής εγκυκλίου διορισμών τόσο για τους διορισμούς μέσω ΑΣΕΠ (45 θέσεις) όσο και τους διορισμούς μέσω άλλων πινάκων (6 θέσεις).
2. Πώς προβλέπεται να τοποθετηθούν στις περιοχές διορισμού, αφού έχει ήδη κληθεί η α’ φάση αναπληρωτών και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο οι τοποθετήσεις νεοδιόριστων προηγούνται των αναπληρωτών.
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan