Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

Νέοι όροι για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που φοιτούν στην ΑΣΠΑΙΤΕΌπως πληροφορηθήκαμε πρόσφατα από τη φετινή χρονιά και στο εξής οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν επιλεγεί να φοιτήσουν στο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ και ταυτόχρονα έχουν προσληφθεί στο δημόσιο σχολείο ή αναμένουν πρόσληψη σε αυτό, σε περίπτωση παραίτησής τους ή μη αποδοχής της πρόσληψης αντίστοιχα, θα υποστούν τον διετή αποκλεισμό από τους πίνακες, κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι τώρα.
Δεδομένου ότι οι συνάδελφοι αναπληρωτές δε θα μπορούσαν να γνωρίζουν όταν προσλήφθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου τα αποτελέσματα εισαγωγής στην ΑΣΠΑΙΤΕ ώστε να αποσύρουν τις αιτήσεις τους για πρόσληψη ως αναπληρωτές και να αποφύγουν την τιμωρητική διάταξη διαγραφής τους από τους πίνακες, δεν εργάζονται πάντα κοντά στις οχτώ περιοχές στις οποίες υπάρχουν παραρτήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ αλλά καλούνται αρκετές φορές να υπηρετήσουν σε σχολεία απομακρυσμένων περιοχών, δεν είναι δισυπόστατοι ώστε να δουλεύουν στις ΕΠΑΣ (είναι απογευματινές) και ταυτόχρονα να παρακολουθούν το ΕΠΑΙΚ και κυρίως, στις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης και ανεργίας δεν είναι εύκολο κάποιος να σπουδάζει και να επιβιώνει χωρίς να εργάζεται, ζητούμε να μας απαντήσετε άμεσα με ποια λογική εφαρμόζεται η διάταξη αυτή και κυρίως ποια ήταν τα κριτήρια που προκάλεσαν αυτή την αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Διατυπώνουμε για άλλη μια φορά την πάγια θέση μας για παιδαγωγική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά τον διορισμό τους και χωρίς αυτή φυσικά να είναι προϋπόθεση για αυτόν, αλλά να αποτελεί υποχρέωση του κράτους και φυσικά να μην επιβαρύνει το κόστος της τον εκπαιδευτικό. Σας καλούμε να εξαιρέσετε τους εισακτέους της ΑΣΠΑΙΤΕ από την διάταξη του διετή αποκλεισμού, όπως άλλωστε κάνατε μέχρι τώρα, και φυσικά πάγια θέση μας είναι η πλήρης κατάργησή του.
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan