Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

Ερώτηση σχετικά με την προσαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Διευθύνσεις προσωπικού α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης


Δύο μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους χιλιάδες κενές, οργανικές και λειτουργικές, θέσεις εκπαιδευτικών, βάσει των ελλείψεων που έχουν δημοσιεύσει ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, δεν έχουν ακόμη καλυφθεί. Το συνεπαγόμενο πρόβλημα υπολειτουργίας των σχολείων είναι οξύτερο για τους μαθητές των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου, τα οποία δεν διδάσκονται σε πολλές περιπτώσεις ή διδάσκονται με παραποίηση του ωρολογίου προγράμματος λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, ενώ «λύσεις» μέχρι και τηλεδιδασκαλίας έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
Την ίδια περίοδο, με το υπ. αριθμόν 12017/31-10-2012 έγγραφο του ΔΔΕ Ηλείας, καλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να τροποποιήσουν τα ωρολόγια προγράμματα (με ανακατανομή των ωρών διδασκαλίας και περικοπές όπου αυτές κρίνονται επιβεβλημένες, όπως αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο), προκειμένου οι μαθητές να διδάσκονται έστω και κάποιες ώρες όλα τα μαθήματα, εν αναμονή πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Ερωτάσθε
1) Αν το έγγραφο του ΔΔΕ Ηλείας είναι εν γνώσει του Υπουργείου και ποια η σχετική εγκύκλιος που έχει εκδοθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς και σε ποια κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία εδράζεται η τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας ανάλογα με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών,
2) Αν υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις, ώστε να καλυφθούν τα κενά με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τον χρονικό προγραμματισμό του Υπουργείου για τις επόμενες φάσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
3) Αν για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών θα προβείτε σε επέκταση του σχολικού έτους ή/και μείωση της εξεταστέας ύλης ειδικά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan