Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.  
Κύριε υπουργέ,
Σας καταθέτουμε το παρόν υπόμνημα για τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Π.Ε. και Δ.Ε. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΥΠΟΠΑΙΘ το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων υπάγονται στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι αναπληρωτέςεκπαιδευτικοί, τελούν υπό διαφορετικό καθεστώς συγκριτικά με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς σε μια σειρά ζητημάτων, εστιάζοντας κυρίως στα θέματα των αδειών.
Στις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται αναρρωτικής άδειας, η οποία για κάθε μέρα συνεπάγεται περικοπή στο μισό του ημερομισθίου, ενώ για τις τριήμερες και πάνω άδειες απαιτείται βεβαίωση από γιατρό του ΙΚΑ για να καλυφθεί το υπόλοιπο μισό του μισθού από την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ. Σε αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι για χρήση άνω των 15 ημερών αναρρωτικής άδειας, παύει να προσμετρείται η προϋπηρεσία, ενώ δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία να αμφισβητήσει και να λύσει την σύμβαση του αναπληρωτή, με αποτέλεσμα την απόλυση του. Επιπρόσθετα, οι εγκυμονούσες  συναδέλφισσες δεν δικαιούνται άδεια επαπειλούμενης κύησης, ούτε άδεια ανατροφής παρά μόνο άνευ αποδοχών. Τέλος για το σύνολο των προβλεπόμενων κανονικών και αιμοδοτικών αδειών, ανάλογα με τον αριθμό που χρησιμοποιήθηκε αφαιρείται μέρος από την αποζημίωση μη λήψης κανονικής άδειας στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Θεωρούμε ότι η διάκριση στα εργασιακά δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών διαχωρίζουν τους εργαζόμενους, διαμορφώνουν συνθήκες επισφάλειας, στα πλαίσια της ελαστικής εργασίας στην εκπαίδευση. Επισημαίνουμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου διαφορετικής πηγής χρηματοδότησης(ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού) και ως εκ τούτου διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την ημερομηνία πρόσληψης, την ημερομηνία καταβολής του μισθού και το εργασιακό πλαίσιο συνολικά.  Χαρακτηριστικά, οι διαφορετικές ημερομηνίες έγκρισης των κονδυλίων, οδηγούν σε καθυστερημένες προσλήψεις και άρα ανισότητες στην προϋπηρεσία. Με βάση τα παραπάνω, χιλιάδες εκπαιδευτικοί στερούνται το επίδομα ανεργίας, καθώς υπόκεινται στον περιορισμό των ενσήμων, γεγονός που επιτείνεται με βάση το πλαφόν των 400 ημερών επιδότησης την τετραετία.
Οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και η ανεργία, ιδιαίτερα στη νεολαία, αποσαθρώνουν τα εργασιακά δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων. Θεωρούμε ότι η δημόσια εκπαίδευση, το σχολείο, έχει ανάγκη από μόνιμους διορισμούς και απαιτούμε τη συνολική εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων μόνιμων-αναπληρωτών(συμβασιούχων).  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
·       Πλήρη εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων μόνιμων-αναπληρωτών.
·    Πλήρη υπολογισμό ενσήμων σε ημέρες απεργίας, αναρρωτικές άδειες και άδειες επαπειλούμενης κύησης. Προστασία της μητρότητας των αναπληρωτριών συναδελφισσών με πλήρη καταβολή του μισθού τους.
·     Άμεση κατάργηση του ενδεχομένου απόλυσης - με απόφαση των οικείων ΠΥΣΠΕ -ΠΥΣΔΕ των αναπληρωτών σε περίπτωση εξάντλησης της δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων υγείας.
·         Επίδομα ανεργίας για όλους για όλο το διάστημα της ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις.
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan